ENGflagIKON    RUflagIKON 

EXEMPEL ANVÄNDARE:  CEJN AB

CEJN AB väljer IRONCAD och IRONCAD DRAFT till sin produktion.

CEJN AB, förser den globala marknaden med högpresterande snabbkopplingar och system för hydraulik, tryckluft, vätskor och gaser. ”Med fokus på total kundtillfredsställelse inriktar vi oss på innovativa lösningar som leder till en överlägsen produkt”.

case-cejn

IRONCAD hjälper CEJN AB att producera mer!

Magnus Annerfalk, IT ansvarig på CEJN AB i Skövde: "CEJN AB har sedan många år använt 3D-CAD på konstruktionsavdelningen. Däremot har vår produktionsavdelning saknat 3D-stöd. Vi har till största delen använt 2D-lösningen AutoCAD LT för att konstruera fixturer och utrustning som vi behöver i vår produktion. Anledningen har till stor del varit att det har upplevts för dyrt, krångligt och tidsödande att lära sig och att hantera 3D CAD, speciellt om man inte arbetar heltid med 3D.
Vi har nu valt att investera i IRONCAD som 3D-lösning i vår produktion efter att ha utvärderat IRONCAD grundligt och sett att programmet tar bort hindret med lång inlärning och komplicerade arbetssätt i 3D. IRONCAD löser vårt behov på ett mycket enkelt och snabbjobbat sätt.
En stor fördel med att använda IRONCAD i vår produktion är vi nu enkelt kan importera befintliga 3D-filer från konstruktionsavdelningen. Vi kan använda dessa som bas för vidare konstruktion av t.ex. fixturer. På så sätt kan vi nyttja värdet ännu mer i redan skapade 3D-modeller för att spara tid och minska missförstånd. Dessutom får vi mycket bra kvalité på dokumentation av verktyg och monteringsprocesser. Till exempel är sprängskisser och animeringar lätta att skapa.
På CEJN AB använder vi även PDM-lösningen DesignDataManager vilken även är integrerad i IRONCAD. Det gör arbetet ännu enklare för oss, genom att vi då kan öppna och lagra filer i samma arkivsystem.

Istället för att uppgradera befintliga AutoCAD LT licenser har vi valt att satsa på 20 st. IRONCAD DRAFT-licenser. IRONCAD DRAFT kan öppna och redigera våra 1 000-tals DWG-filer på ett mycket bra och säkert sätt. Gränssnittet liknar väldigt mycket AutoCAD och gör att våra användare kommer igång direkt. IRONCAD DRAFT har även en 3D-miljö där vi kan importera 3D-filer från konstruktion och skapa vyer i 2D-ritningsläget och får då mycket gratis. Dessutom finns funktioner för animering och sprängskisser i 3D-läget".


Henrik Andersson, Solidmakarna: "Vi är mycket glada att ha CEJN AB bland våra kunder. Återigen har vi fått kvittens på att IRONCADs unika användarvänlighet verkligen underlättar för företag. Att arbeta fritt utan parametrar och constraints passar utmärkt på produktionsavdelningar som inte har tid med, för deras behov, onödiga moment. Det är resultatet som räknas. Samtidigt finns kraven på funktioner och kompatibilitet vilket IronCAD erbjuder. Användarvänlighet skall inte misstas för begränsad funktionalitet - tvärt om! Detta öppnar upp möjligheter på många företag att fler avdelningar nu kan få tillgång till 3D, oavsett om de idag använder 2D eller andra 3D lösningar på övriga avdelningar".

The fastest way to 3D

ironcadlogo

Professionell support

Som kund till Solidmakarna får du svar på dina frågor när du behöver! Och svaren är från erfarna konstruktörer med verklig erfarenhet från 3D och mekanik konstruktion!

Supportman4

Tanka ned testversion IRONCAD

Här kan du tanka ned din egen fria testversion av IRONCAD

DownloadOver4