Övning 1 | Sheet Metal i IRONCAD

11 min 56 sek

Clock

Genomgång av grunderna för att skapa en ny plåt i IRONCAD. Formerna Stock, Curved Stock, Conic Stock samt inställningar.

Övning 1 | Sheet Metal i IRONCAD

Genomgång av grunderna för att skapa en ny plåt i IRONCAD

11 min 56 sek

Clock

Övning 2 | Sheet Metal i IRONCAD

5 min 56 sek

Clock

Bygger en enkel bockad plåt och går samtidigt igenom features som Add Stock, Add Curved Stock, Vertex Fillet och Vertex Chamfer.

Övning 2 | Sheet Metal i IRONCAD

Bygg en enkel bockad plåt...

5 min 56 sek

Clock

Övning 3 | Sheet Metal i IRONCAD

7 min 55 sek

Clock

Fortsätter på den bockade plåten och lägger till bockar och går igenom dess inställningar.

Övning 3 | Sheet Metal i IRONCAD

Lägg till bockar på den bockade plåten

7 min 55 sek

Clock

Övning 4 | Sheet Metal i IRONCAD

4 min 43 sek

Clock

Vi fortsätter med bockar, här Bend with Stock och inställningen Associate to Attached Edge End.

Övning 4 | Sheet Metal i IRONCAD

Bend with Stock och inställningen Associate to Attached Edge End

4 min 43 sek

Clock

Övning 5 | Sheet Metal i IRONCAD

9 min 29 sek

Clock

Genomgång av Bend without Autosize, kopiering av Bend, Relief, Punches samt inställningar för att bygga en plåtlåda.

Övning 5 | Sheet Metal i IRONCAD

Genomgång av Bend without Autosize, kopiering av Bend, Relief...

9 min 29 sek

Clock

Övning 6 | Sheet Metal i IRONCAD

7 min 38 sek

Clock

Vi bygger ett lock med olika Bend-features samt använder Punches för att göra hål.

Övning 6 | Sheet Metal i IRONCAD

Plåtlock med olika Bend-features

7 min 38 sek

Clock

Övning 7 | Sheet Metal i IRONCAD

4 min 23 sek

Clock

Färdigställer plåtarna till lådan med Punches och Forming Stamps.

Övning 7 | Sheet Metal i IRONCAD

Färdigställer plåtarna till lådan

4 min 23 sek

Clock

Övning 8 | Sheet Metal i IRONCAD

10 min 30 sek

Clock

Vi går igenom olika varianter för att kopiera Bend-features samt använder handtagen för att justera längden på plåten.

Övning 8 | Sheet Metal i IRONCAD

Olika varianter för att kopiera Bend-features

10 min 30 sek

Clock

Övning 9 | Sheet Metal i IRONCAD

9 min 13 sek

Clock

Bockar plåt kring två klossar och testar olika varianter av Bend-features och går igenom hur de fungerar. Använder handtagen för att justera formen på bockarna.

Övning 9 | Sheet Metal i IRONCAD

Bocka plåt kring två klossar

9 min 13 sek

Clock

Övning 10 | Sheet Metal i IRONCAD

10 min 4 sek

Clock

Vi bygger en pappershållere i plåt. Jobbar med verktygen i Sketch samt Bend-features.

Övning 10 | Sheet Metal i IRONCAD

Bygg en pappershållare i plåt

10 min 4 sek

Clock

Övning 11 | Sheet Metal i IRONCAD

9 min 46 sek

Clock

Stänga och gera hörn med verktygen Add Closed Corner samt Add Miter Flange och anpassar bockningar.

Övning 11 | Sheet Metal i IRONCAD

Stänga och skapa gerade hörn

9 min 46 sek

Clock

Övning 12 | Sheet Metal i IRONCAD

8 min 5 sek

Clock

Vi går igenom hur man konverterar "vanlig part" till en Sheet Metal-part och använder Sketched Bend för att skapa bockar.

Övning 12 | Sheet Metal i IRONCAD

Konvertera part till plåt

8 min 5 sek

Clock

Övning 13 | Sheet Metal i IRONCAD

8 min 11 sek

Clock

Vi skapar ett fäste runt ett VKR-rör med Loftad plåt.

Övning 13 | Sheet Metal i IRONCAD

Lofta en plåt

8 min 11 sek

Clock

Övning 14 | Sheet Metal i IRONCAD

8 min 22 sek

Clock

Vi skapar en övergång mellan två parter med Loft Sheet Metal.

Övning 14 | Sheet Metal i IRONCAD

Lofta plåt mellan två parter

8 min 22 sek

Clock

Övning 15 | Sheet Metal i IRONCAD

6 min 49 sek

Clock

Vi beskär en plåt med hjälp av andra parter i 3D-scenen.

Övning 15 | Sheet Metal i IRONCAD

Beskär en plåt med hjälp av andra parter

6 min 49 sek

Clock

Övning 16 | Sheet Metal i IRONCAD

13 min 29 sek

Clock

Vi skapar ett eget Forming Tool.

Övning 16 | Sheet Metal i IRONCAD

Skapa Forming Tool

13 min 29 sek

Clock

Övning 17 | Sheet Metal i IRONCAD

10 min 53 sek

Clock

Vi bygger ett lock till en receiver.

Övning 17 | Sheet Metal i IRONCAD

Vi bygger ett lock till en receiver.

10 min 53 sek

Clock

Övning 18 | Sheet Metal i IRONCAD

5 min 14 sek

Clock

Vi bygger ett skyddskåpa över en koppling med Bend-features.

Övning 18 | Sheet Metal i IRONCAD

Skyddskåpa med Bend-features.

5 min 14 sek

Clock

Övning 19 | Sheet Metal i IRONCAD

5 min 56 sek

Clock

Vi bygger samma skyddskåpa men med andra verktyg - Loft Sheet Metal och Press Bend.

Övning 19 | Sheet Metal i IRONCAD

Loft Sheet Metal och Press Bend

5 min 56 sek

Clock

Övning 20 | Sheet Metal i IRONCAD

7 min 32 sek

Clock

Vi bygger en ventilationskåpa över en svetsbänk med verktyget Convert Sheet Metal part.

Övning 20 | Sheet Metal i IRONCAD

Convert Sheet Metal part

7 min 32 sek

Clock

Övning 21 | Sheet Metal i IRONCAD

7 min 16 sek

Clock

Bygger färdigt ventilationskåpan med Bend-features och använder profilhandtag för att justera bockarna.

Övning 21 | Sheet Metal i IRONCAD

Bygger färdigt ventilationskåpan med Bend-features

7 min 16 sek

Clock

Övning 22 | Sheet Metal i IRONCAD

5 min 40 sek

Clock

Vi bygger ett plåtskåp. Här börjar vi med ytterplåten och använder verktyget Add Miter Flange för att kopiera bockar runt sidorna.

Övning 22 | Sheet Metal i IRONCAD

Vi bygger ett plåtskåp

5 min 40 sek

Clock

Övning 23 | Sheet Metal i IRONCAD

5 min 15 sek

Clock

Tillverkar baksidan av skåpet och använder profilhandtagen för att justera plåtens storlek och läge.

Övning 23 | Sheet Metal i IRONCAD

Tillverkar baksidan av skåpet

5 min 15 sek

Clock

Övning 24 | Sheet Metal i IRONCAD

4 min 10 sek

Clock

Tillverkar bottenplåten av skåpet och använder Add Closed Corner för att stänga hörnen och få dem jämna.

Övning 24 | Sheet Metal i IRONCAD

Tillverkar bottenplåten av skåpet

4 min 10 sek

Clock

Övning 25 | Sheet Metal i IRONCAD

11 min

Clock

Tillverkar dörren och sätter in gångjärn. Använder profilhandtagen för att justera dörrens storlek och läge.

Övning 25 | Sheet Metal i IRONCAD

Tillverkar dörren och sätter in gångjärn.

11 min

Clock

Övning 26 | Sheet Metal i IRONCAD

13 min 13 sek

Clock

Vi använder verktyget Code Generator på en obockad plåt för att tillföra information på mått- och skärritning.

Övning 26 | Sheet Metal i IRONCAD

Tillför information på mått- och skärritning

13 min 13 sek

Clock