Menu
1. Ladda ner2. Starta installationen3. Öppna portar4. Installationsprocess5. Verkställ installationen6. Nästa installation7. Slutför installationen8. Generera maskinkoder9. Disk ID10. Ethernet Address11. Förbered mejl med koder till IronCAD12. Importera licensfil13. Verkställ importen
14. Verifiera licensen15. Konfigurera klient16. Ange serverns IP-adress17. Klart
Aktivering av ny nätverkslicens via mjukvara
Aktivering av ny licens

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Ladda ner

Börja med att ladda ner denna mjukvara:

IronCAD License Server (Sentinel 8.6)

2. Starta installationen

Dubbelklicka på filen för att starta installationen. Det är två mjukvaror som ska installeras, först ut är Sentinel RMS 8.5 License Server.

Klicka på Install och följ installationsguiden som visas

3. Öppna portar

När denna dialogruta visas så frågar programmet om tillåtelse att öppna portar i brandväggen detta är för att kunna kommunicera med klienterna. Tryck då på "Unblock..." och gå vidare genom att trycka på Next>

4. Installationsprocess

För att fortsätta, klicka på Install>

5. Verkställ installationen

Installationen av Sentinel RMS License Manager är nu slutförd.

Installationen av IronCAD NLM Server påbörjas automatiskt efter att du klickat på Finish.

6. Nästa installation

Klicka på Next> och följ installationsguiden som visas

7. Slutför installationen

Klicka på Finish för att slutföra installationen av IronCAD NLM Server.

8. Generera maskinkoder

För att du skall kunna få din licensfil behöver du först ta fram och skicka ett par maskin-unika koder som är kopplade till din hårdvara till IronCAD.

OBS! Vänligen ha överseende för tidsfördröjning. Licensfilen genereras manuellt av IronCAD LLC och skickas tillbaka till samma e-postadress. Detta sker oftast på eftermiddag/kväll då det skiljer 6 timmar mellan våra tidszoner (UTC +1 och UTC +7).

Gå till Start> Alla Program> IronCAD> Hardware ID Tool

alternativt kör denna sökväg direkt: C:\Program...

9. Disk ID

Vi ska nu plocka ut en maskinunik kod baserat på hårddisken (Disk ID):

 • Avmarkera alla alternativ under Locking Criteria.
 • Markera Disk ID och sedan New Style under Locking Data.
 • Kopiera informationen under Selector
 • Klistra sedan in Selector-koden i t.ex. ett nytt textdokument.
 • Kopiera därefter informationen under Code
 • Klistra sedan in Code-koden i samma textdokument.

10. Ethernet Address

Repetera nu processen för att få fram koderna för Ethernet Address.

 • Avmarkera alla alternativ under Locking Criteria.
 • Markera Ethernet Adress och sedan New Style under Locking Data.
 • Kopiera informationen under Selector
 • Klistra sedan in Selector-koden i samma textdokument som för Disk ID.
 • Kopiera därefter informationen under Code
 • Klistra sedan in Code-koden i samma textdokument.

11. Förbered mejl med koder till IronCAD

Dessa koder (både för Disk ID och Ethernet Address) ska nu mejlas till support@ironcad.com

Lägg gärna en CC-kopia till support@solidmakarna.se så är vi medvetna om ärendet och kan lättare hjälpa vid eventuella frågeställningar. Ange också serienumret för licensen, vilken finns på ditt licenscertifikat. Det börjar med NLUS20XX–…… siffrorna i slutet är unikt per licens och företag.

Förslag på e-mejl:

Hi,

Can you please send me the

License File for this Sentinel RMS Server.

Serial Number: NLUS20XX-xxxxxx

Disk ID: 0x4 xxxxxxxxxxxx

Ethernet Address: 0x10 xxxxxxxxxxxx

Som nämnt så ha vänligen överseende för tidsfördröjning. Licensfilen genereras manuellt av IronCAD LLC och skickas tillbaka till samma e-postadress. Detta sker oftast på eftermiddag/kväll då det skiljer ca 6 timmar mellan våra tidszoner.

12. Importera licensfil

När du mottagit din licensfil så importeras till licensservern på följande sätt.

Gå till Start> IronCAD> Licens Manager Admin

Expandera Subnet Servers och högerklicka på servernamnet där licensen skall placeras.

Välj alternativet Add Feature > From a File > To Server and its File.

Leta reda på licensfilen, klicka sedan på Öppna för att fortsätta

13. Verkställ importen

Dialogrutan bekräftar att din licens har blivit godkänd och går nu att använda.

Klicka på OK för att fortsätta.

14. Verifiera licensen

Klicka nu på plustecknet till vänster om servernamnet så expanderas en lista med de program du har licenser för. Klickar du sedan på programnamnet ser du hur många licenser du har kopplade till varje program.

15. Konfigurera klient

Gå till klientdatorn där IronCAD DCS 20xx finns installerat.

Gå till Startmenyn> IronCAD DCS 20xx>License Management Tool>Configure License Options>Next

16. Ange serverns IP-adress

 1. Vid rutan Sentinel Server skriver du in IP-Adressen till serven
 2. Se till att rutan Use Sentinel License är aktiv
 3. Tryck sedan på Save

17. Klart

Nu är aktiveringen klar. Kontrollera att licensen fungerar som den skall genom att starta IRONCAD på någon av klienterna.