Menu
1. Högerklicka på installationsfilen2. Starta installationen3. Acceptera licensavtalet4. Kryssa i COMPOSE 5. Anpassa installationen6. Installationen är slutförd
Installation av Configurator

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Högerklicka på installationsfilen

Compose Configurator är samma installationsfil och installationsprocess som för Compose. Compose Configurator kräver en licens (till skillnad från Compose som är kostnadsfri).

Högerklicka på installationsfilen och välj Kör som administratör>

2. Starta installationen

Klicka på Install>

3. Acceptera licensavtalet

Välj att acceptera licensavtalet genom att klicka på I Accept, klicka därefter på Next>

4. Kryssa i COMPOSE

Se till att kryssrutan ovanför IRONCAD COMPOSE är i bockad. Klicka Next för att gå vidare.

5. Anpassa installationen

Markera Parasolid eller ACIS för solidkärnetyp och Metric för metriska enheter. Man kan genom att välja “Anpassad installation” ändra sökväg för installationen. Klicka sedan på Install>

6. Installationen är slutförd

När installationen sedan är slutförd visas denna ruta. Tryck då på Finish & Launch.