Menu
1. Högerklicka på installationsfilen2. Installationsfilen packas upp3. Starta installationen4. Acceptera licensavtalet5. Välj tillägg6. Installationsprocess7. IC Mech8. Installationen är färdig9. Kör som administratör
Installation av IronCAD DCS 2023 PU1 (2023.01.00.0) - Uppdatering

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Högerklicka på installationsfilen

Högerklicka på installationsfilen och välj Kör som administratör.

Det kommer sedan att ta någon minut för installation att starta då filerna packas upp i bakgrunden.

2. Installationsfilen packas upp

Installationsfilen skall nu packas upp. Starta processen genom att klicka på Install.


3. Starta installationen

Välj nu att starta installationen genom att klicka på Install.

4. Acceptera licensavtalet

Välj att acceptera licensavtalet genom att klicka på I Accept, klicka därefter på Next.

5. Välj tillägg

Här väljer ni vilka tillägg som skall installeras med IronCAD DCS. Scrolla ner i listan för att se samtliga tillägg. Ta bort ett tillägg om ni önskar genom att klicka på kryssrutan till vänster om tillägget.

Klicka sedan på Next.

6. Installationsprocess

Installationen av IronCAD DCS har nu påbörjats. I detta läge behöver ni inte göra något val. OBS! Detta kan ta en stund så ha tålamod...

7. IC Mech

Om du får upp denna ruta trycker du endast på Ok.

8. Installationen är färdig

Nu är uppdateringen klar. Tryck då på Finish>

9. Kör som administratör

När installationen är slutförd är det viktigt att du även högerklickar på skrivbordsikonen för IRONCAD och väljer Kör som administratör (det räcker att du gör detta endast en gång och inte varje gång du skall starta) :

Skapa sedan en ny tom 3D-scen följt av en ny tom 2D-ritning. När detta sedan är gjort behöver du sedan stänga ned IRONCAD igen.

Sedan kan du starta på vanligt sätt genom att dubbelklicka på skrivbordsikonen (som vanlig användare).