Menu
1. Dubbelklicka på installationsfilen2. Starta installationen4. Acceptera licensavtalet4. Välj tillägg5. Installationsprocess6. Slutför installationen7. Felsökning
Installation av PU1 för IronCAD DCS 2024 (2024.01.00.0) - Uppdatering

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Dubbelklicka på installationsfilen

Dubbelklicka på installationsfilen för att starta installationen av PU1 för befintlig installation av IronCAD DCS 2024.

Om du saknar installationsfilen, klicka här för att ladda ned den.

2. Starta installationen

Klicka på Install för att starta installationen.


4. Acceptera licensavtalet

Klicka på I Accept, klicka därefter på Next.

4. Välj tillägg

Här väljer du vilka tillägg som skall installeras med IronCAD DCS. Scrolla ner i listan för att se samtliga tillägg. Ta bort ett tillägg genom att klicka på kryssrutan till vänster om tillägget.

Klicka sedan på Next.

5. Installationsprocess

Installationen av IronCAD DCS har nu påbörjats. I detta läge behöver du inte göra något val.

OBS! Installationen kan ta upp till ca 10 minuter, då tillägget IronCAD Translator Bundle avinstalleras och ominstalleras i bakgrunden.

6. Slutför installationen

Nu är uppdateringen PU1 för IronCAD DCS 2024 samt dess tillägg installerade.

Tryck på Finish.

7. Felsökning

När installationen är slutförd kan det på vissa datorer hända att man måste starta IRONCAD som administratör en gång.

Högerklicka på skrivbordsikonen för IRONCAD och välj Kör som administratör.

Skapa sedan en ny tom 3D-scen följt av en ny tom 2D-ritning. När detta är gjort behöver du stänga ned IRONCAD igen.

Starta IRONCAD på vanligt sätt genom att dubbelklicka på skrivbordsikonen (som vanlig användare).