Menu
1. Dubbelklicka på installationsfilen2. Starta installationen3. Acceptera licensavtalet4. Bocka ur IC Mechanical5. Installationen slutfördCustomized Version - förklaring
Installation av Service Pack 1 IRONCAD 2024 (2024.00.01.0)

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Dubbelklicka på installationsfilen

Dubbelklicka på installationsfilen för att starta installationen:

2. Starta installationen

Starta installationen genom att trycka på Install

3. Acceptera licensavtalet

Tryck på I Accept följt av Next

4. Bocka ur IC Mechanical

Se till att bocka ur IC Mechanical innan du fortsätter. Tryck sedan på Install

Görs inte detta kommer du få upp ett meddelande att en anpassad version (Customized Version) av IC Mechanical är installerad på datorn. Rulla ned till Customized Version i denna guide för mer information.

5. Installationen slutförd

Du kommer få ett rött kryss på IC Mechanical och det är precis så det skall vara. Då du redan har vår ISO-anpassade installation installerad från installationen av IRONCAD 2024.

Tryck sedan Finish för att avsluta installationen.

Customized Version - förklaring

Det kan se ut som installationsprocessen har hängt sig men det är ett meddelande från IC Mechanical som lägger sig bakom installationsrutan av SP1. Tryck på ikonen enligt bild:

Nu kommer detta meddelande visas och detta innebär att installationen vill lägga in den amerikanska versionen men kommer inte att göra det då vi har en Customized Version (alltså vår ISO-anpassade version av IC Mechanical) redan installerad (installerades i samband med IRONCAD 2024 installationen). Allt är alltså i sin ordning. Tryck sedan på OK på detta meddelande:

SP1 för IRONCAD 2024 kommer att installeras men inte den amerikanska versionen av IC Mechanical och det visas då med ett rött kryss. Tryck sedan på Finish