Menu
1. Dubbelklicka på installationsfilen2. Installationen påbörjas3. Slutför installationen5. Verifiera installationen5. Klart
Installation av IXPro 4D

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Dubbelklicka på installationsfilen

Dubbelklicka på Installationsfilen I-XPRO4D_XX.XX.XX_X64_ENG.exe som finns under mappen \Hämtade filer.

Bocka i licensavtalet och tryck sedan på Install>

På vissa datorer kan denna information visas när du har dubbelklickat på installationsfilen. Klicka då på Mer information

Klicka sedan på Kör ändå

2. Installationen påbörjas

Installationen har nu påbörjats. Vänta tills installationsprocessen har gått igenom.

3. Slutför installationen

Installationen är nu slutförd. Klicka nu på Finish>

5. Verifiera installationen

För att verifiera installationen, gå till katalogutforskaren och kontrollera att du kan se katalogen och dess innehåll:

Om katalogen I-XPRO4D inte visas så kan ni behöva öppna upp denna manuellt. Detta gör du genom att

1. Tryck på Open>

2. Gå till C:\Program Files\Fronema\I-XPRO4D\Catalogs

3. Markera sedan katalogen I-XPRO4D.icc

4. Tryck sedan på Öppna

5. Klart

Installationen av IXPro 4D är nu klar. I demoläge kan du nu prova tillägget i 30-dagar.

Har du köpt IXPro 4D?
Klicka här för att komma till våra guider för licensaktiveringar.