Menu
1. Dubbelklicka på installationsfilen2. Acceptera licensavtalet3. Välj användare4. Välj sökväg5. Välj sökväg för filer6. Installationen påbörjas7. Slutför installationen8. Verifiera installationen9. Klart
Installation av KeyShot

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Dubbelklicka på installationsfilen

Dubbelklicka på Installationsfilen keyshot_win64_x.xx.exe som finns under mappen \Hämtade filer.

Tryck sedan på Next>

2. Acceptera licensavtalet

Acceptera licensavtalet genom att trycka på I Agree>

3. Välj användare

Välj vilka användare som skall få tillgång till KeyShot installationen. Tryck sedan på Next>

4. Välj sökväg

Välj sökväg för installationen. Vi rekommenderar standardsökvägen. Tryck sedan på Next>

5. Välj sökväg för filer

Välj sökvägen för exempelfiler etc. Tryck sedan på Next>

6. Installationen påbörjas

Installationsprocessen har nu startat. Låt denna gå klart.

7. Slutför installationen

Nu är installationen klar. Tryck nu på Finish> starta sedan IRONCAD.

8. Verifiera installationen

Gå nu till fliken Add-Ins, här är nu verktygsfältet för KeyShot synligt.

Filen behöver vara sparad en gång i IronCAD DCS först då blir Render in KeyShot funktionen aktiv.

9. Klart

Installationen av KeyShot är nu klar. Programmet går att utvärdera i 15 dagar innan en licens krävs.

Har du köpt tillägget KeyShot så behöver du nu aktivera din licens:

Klicka här för att komma till våra guider för licensaktiveringar.