Menu
1. Starta License Management Tool2. Ange serverns IP-adress3. Klart!4. Befintlig kund?5. Ta bort informationen6. Verkställ genom att trycka på OK7. Klart
Nätverkslicens via mjukvara
Konfigurera klient

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Starta License Management Tool

Gå till klientdatorn där IronCAD DCS 20xx finns installerat.

Gå till Startmenyn> IronCAD DCS 20xx>License Management Tool>Configure License Options>Next

2. Ange serverns IP-adress

  1. Vid rutan Sentinel Server skriver du in IP-Adressen till serven
  2. Se till att rutan Use Sentinel License är aktiv
  3. Tryck sedan på Save

3. Klart!

Då var konfigureringen av klienten färdig. Nu skall programmet starta.

Om ni är befintliga kunder och har tidigare konfigurerat klienten via lsconfigclient.exe så rekommenderar vi att ni följer steg 4.

4. Befintlig kund?

Detta gäller enbart användare som tidigare har konfigurerar klienterna via lsconfigclient.exe

Konfigurera klienten först enligt Steg 1-3 i guiden ovan.

Sedan rekommenderar vi att ni går in till lsconfigclient.exe och rensar bort det som står där. Detta är främst för att minimera eventuella anslutningsproblem samt att ni har ett enklare gränssnitt via License Configuration.

Starta Utforskaren och gå till följande sökväg: C:\Program Files\IronCAD\20XX\bin

Leta rätt på lsconfigclient.exe och dubbelklicka på filen

5. Ta bort informationen

Under listan markerar du (en åt gången) serven och tar sedan Remove. Upprepa denna process till listan med servrar är tömd.

6. Verkställ genom att trycka på OK

När listan är tömd så trycker ni på OK

7. Klart

Nu har ni rensat bort de gamla servrarna och nu behöver ni inte längre använda lsconfigclient.exe för att komma åt IP-adressen till nätverkslicensservern.