Menu
1. Starta WCommute2. Search Subnet3. Välj program4. Licensen lånas ut5. Klart
Låna en licens utanför nätverket (Nätverkslicens via mjukvara)
Låna en licens utanför nätverket

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Starta WCommute

Starta Utforskaren på klienten som skall låna licensen och gå till följande sökväg: C:\Program\IronCAD\20XX\bin

Dubbelklicka på WCommute.exe

2. Search Subnet

Klicka på Search Subnet om inte licensservern visas

3. Välj program

Markera programversionen i listan, fyll i antalet dagar licensen skall vara reserverad på klienten och klicka sedan på Check Out.

4. Licensen lånas ut

Till höger hittar du licensserverns information samt vilket datum och tidpunkten på licensen går ut.(För att lämna tillbaka licensen innan tidsperiodens slut klicka då på knappen Check In). Den röda bocken vid programnamnet symboliserar att licensen är lokalt utcheckad på klienten.

5. Klart

Licensen är nu utlånad från er licenspool. Verifiera detta genom att starta programmet utan nätverkskontakt.