Menu
1. Dubbelklicka på installationsfilen2. Installationen påbörjas3. Slutför installationen4. Verifiera installationen5. Klart
Installation av IC Mechanical

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Dubbelklicka på installationsfilen

Dubbelklicka på Installationsfilen ICMechanical_XX.XX.XX_X64_SWE.exe som finns under mappen \Hämtade filer.

Bocka för licensavtalet och tryck sedan på Install.

På vissa datorer kan denna information visas när du har dubbelklickat på installationsfilen. Klicka då på Mer information.

Klicka sedan på Kör ändå.

2. Installationen påbörjas

Installationen har nu påbörjats. Vänta tills installationsprocessen är klar.

3. Slutför installationen

Installationen är nu slutförd. Klicka nu på Finish.

4. Verifiera installationen

Starta IRONCAD och titta i listan över öppna kataloger för att kontrollera att du kan se de olika ICM-katalogerna och deras innehåll. Knappen More Catalogs visar de just nu öppna katalogerna.

Kan du inte se några ICM-kataloger?

Gå till fliken Common, klicka där på knappen Catalog Sets. Markera alternativet IC Mech Catalogs och klicka på knappen Open - detta öppnar direkt upp alla kataloger tillhörande IC Mechanical.

Tips!
Om du istället väljer att öppna katalogen ICM Add-on så samlas alla funktioner i en och samma katalog, men grupperade i olika blåfärgade mappar (Groups):

5. Klart

Installationen av IC Mechanical är nu klar. I demoläge kan du nu prova tillägget i 30-dagar.

Har du ett aktivt supportavtal kan du behöva aktivera din licens. Många av de grundläggande funktionerna kräver dock ingen licens, t.ex. fästelement och andra standardkomponenter (skruvar, muttrar, gängade hål och balkar etc).

Klicka här för att komma till licensaktivering för IC Mechanical.