Menu
1. Ritningsmallar för v20232. Plåttabeller för v20233. Kataloger för v20234. Rekommenderade inställningar för v20235. IC Mechanical Swe v20236. Kör som administratör7. Öppna Starter-katalog8. Öppna ritningskataloger9. Klart
Metrisk anpassning av amerikansk IRONCAD-installation (v2023)

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Ritningsmallar för v2023

Följ denna guide för att efterjustera din installation för metrisk ISO-system med svensk bas.

OBS! Se till att IRONCAD är avslutat när du gör detta.

Börja med att ladda ned och packa upp denna fil som innehåller alla metriskt anpassade mallar:

Ladda ned mallar för v2023

Kopiera den uppackade mappen Template.

Gå till denna sökväg:

C:\Users\*DIN ANVÄNDARE*\AppData\Roaming\IronCAD\IRONCAD\25.0\en-us

(Snabbåtkomst till sökväg: %appdata%\IronCAD\IRONCAD\25.0\en-us)

Högerklicka på den befintliga Template-mappen och välj Delete

Klistra in den nya Template- mappen istället

2. Plåttabeller för v2023

Ladda ned och packa upp våra anpassade plåttabeller från denna länk:

Ladda ned plåttabeller för v2023

Kopiera nu båda plåttabellerna Stocktbl.txt och Tooltbl.txt

Ta bort de två befintliga filerna och klistra in de nya filerna här:

C:\Users\*DIN ANVÄNDARE*\AppData\Local\IronCAD\IRONCAD\25.0\en-us\SheetMetal

(Snabbåtkomst till sökväg: %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\25.0\en-us\SheetMetal)

Gå sedan till denna sökväg och klistra in och ersätt de två filerna här med:

C:\Program Files\IronCAD\2023\AppData\en-us\SheetMetal

3. Kataloger för v2023

Ladda ned och packa upp våra anpassade kataloger (ca 400 MB) från denna länk:

Ladda ned kataloger för v2023

Kopiera nu de båda mapparna Scene och Drawing

Klistra in och ersätt katalogerna på denna sökväg: C:\Program Files\IronCAD\2023\AppData\en-us\Catalogs

4. Rekommenderade inställningar för v2023

Ladda ned och packa upp denna fil som innehåller två registerfiler:

Ladda ned registerfiler

Detta är vad som händer när registerposterna installeras.

*CUS = Current User Settings -> det slår igenom för den nu inloggade användaren via \\CURRENT USER och ersätter befintliga register-settings, men tar inte bort några (om man t.ex. öppnat fler filer än vad som är satt i CUS etc).

*NUS = New User Settings -> det ändrar grundinställningarna under \\LOCAL MACHINE som används av CUS när en ny Windows-user kör IC första gången.

Dubbelklicka sedan på en registerposterna för att installera (upprepa processen för båda filerna).

Du kommer få upp ett varningsmeddelande som ser ut som bilden nedan.

Ta då Ja på denna ruta följt av OK.

5. IC Mechanical Swe v2023

Gå till Kontrollpanelen>Lägg till eller ta bort program och avinstallera befintlig installation av IronCAD Mechanical

Ladda nu ned och installera den svenska utgåvan av IC Mechanical:

Ladda ned IC Mechanical

6. Kör som administratör

När du är klar med anpassningen är det viktigt att du även högerklickar på skrivbordsikonen för IRONCAD och väljer Kör som administratör:

Skapa sedan en ny tom 3D-scen följt av en ny tom 2D-ritning. När detta sedan är gjort behöver du sedan stänga ned IRONCAD igen.

Sedan kan du starta på vanligt sätt genom att dubbelklicka på skrivbordsikonen.

7. Öppna Starter-katalog

När IRONCAD nu är startat behöver du öppna kataloger i både 3D och 2D-miljön.

Öppna eller skapa en ny 3D-scen
Se till att det är den (amerikanska original) Starter-katalogen som visas, leta annars fram den via listan över kataloger i underkanten och tryck sedan på knappen Close:

Välj nu att öppna vår anpassade katalog genom att klicka på knappen Open.

Navigera till C:\Program Files\IronCAD\2023\AppData\en-us\Catalogs\Scene och rulla ned i listan, markera katalogen StarterSwe-v2022 följt av Öppna

8. Öppna ritningskataloger

Öppna eller skapa en ny 2D-ritning.

Gå till fliken Common och välj Close All

Tryck sedan på Open

Navigera till C:\Program Files\IronCAD\2023\AppData\en-us\Catalogs\Drawing håll ned CTRL-tangenten och markera katalogerna Annotations, ICD-mallar, Svets och TextProp följt av Öppna

9. Klart

Nu är anpassningen klar! Tveka inte att kontakta oss vid frågor.