Menu
1. Ritningsmallar för v20242. Plåttabeller för v20243. Kataloger för v20244. Rekommenderade inställningar för v20245. IC Mechanical Swe v2024
Metrisk anpassning av amerikansk IRONCAD-installation (v2024)

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Ritningsmallar för v2024

Följ denna guide för att efterjustera din amerikanska grundinstallation till metriskt ISO-system med svensk bas istället.

OBS! Se till att IRONCAD är avslutat innan du gör detta!

Börja med att ladda ned och packa upp denna fil som innehåller alla metriskt anpassade mallar:

Ladda ned mallar för v2024

Kopiera den uppackade mappen \Template.

Gå till denna sökväg:

C:\Users\*DIN ANVÄNDARE*\AppData\Roaming\IronCAD\IRONCAD\26.0\en-us

Du kan även använda denna "snabbåtkomst" till mappen: %appdata%\IronCAD\IRONCAD\26.0\en-us

Högerklicka på den befintliga \Template-mappen och välj Delete.

Klistra in den nya \Template-mappen istället.

2. Plåttabeller för v2024

Ladda ned och packa upp våra anpassade plåttabeller med svenska benämningar från denna länk:

Ladda ned plåttabeller för v2024

Kopiera nu båda plåttabellerna Stocktbl.txt och Tooltbl.txt.

Gå till denna mapp:

C:\Users\*DIN ANVÄNDARE*\AppData\Local\IronCAD\IRONCAD\26.0\en-us\SheetMetal

Du kan även använda denna "snabbåtkomst" till mappen: %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\26.0\en-us\SheetMetal

Ta bort de två befintliga filerna och klistra in de nya filerna där (eller ersätt dem bara).

Man kan även gå till programmets installations-sökväg och klistra in och ersätt de två filerna där med:

C:\Program Files\IronCAD\2024\AppData\en-us\SheetMetal

Detta gör att plåttabellerna blir rätt direkt för ev. ny användare av samma dator.

3. Kataloger för v2024

Ladda ned och packa upp våra anpassade kataloger från denna länk:

Ladda ned kataloger för v2024

Kopiera allt innehåll i mappen \Drawing

Klistra in och ersätt katalogerna på denna sökväg: C:\Program Files\IronCAD\2024\AppData\en-us\Catalogs\Drawing

Gör därefter samma sak med innehållet i mappen \Scene (kopiera allt innehåll)

Klistra in och ersätt katalogerna på denna sökväg: C:\Program Files\IronCAD\2024\AppData\en-us\Catalogs\Scene

4. Rekommenderade inställningar för v2024

Ladda ned och packa upp denna fil som innehåller två registerfiler:

Ladda ned registerfiler för v2024

Detta är vad som händer när registerposterna installeras.

*CUS = Current User Settings -> det slår igenom för den nu inloggade användaren via \\CURRENT USER och ersätter befintliga register-settings, men tar inte bort några (om man t.ex. öppnat fler filer än vad som är satt i CUS etc).

*NUS = New User Settings -> det ändrar grundinställningarna under \\LOCAL MACHINE som används av CUS när en ny Windows-user kör IC första gången.

Dubbelklicka sedan på en registerfil i taget för att installera den (upprepa samma process nedan för båda filerna).

Du kommer få upp ett varningsmeddelande som ser ut som på bilden nedan

Klicka Ja på denna ruta följt av OK.

5. IC Mechanical Swe v2024

Vid installation av den amerikanska grundversionen av IronCAD DCS 2024 följer även en amerikansk version av tillägget IronCAD Mechanical (även kallad ICM). Det går inte att installera över en språkanpassad version av ICM (US) med en annan språkanpassad version (Swe). Därför behöver man avinstallera en befintlig version för att ersätta den med en annan.

Gå till Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program och avinstallera befintlig (amerikansk) installation av IronCAD Mechanical.

Ladda ned och installera vår svenska utgåva av tillägget IC Mechanical:

Ladda ned IC Mechanical Swe v2024