Menu
1. Dubbelklicka på installationsfilen2. Windows Defender3. Starta installationen4. Installationsguide5. Acceptera licensavtalet6. Välj sökväg7. Bekräfta installationen8. Lägg till i verktygsfältet9. Slutför installationen10. Verifiera installationen11. Klart
Installation av MultiPhysics

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Dubbelklicka på installationsfilen

Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen

2. Windows Defender

Hos vissa användare kan en Windows varning visas. Tryck på Mer information>

Välj sedan Kör ändå>

3. Starta installationen

Tryck nu på Next>

4. Installationsguide

Tryck på Next>

5. Acceptera licensavtalet

Bocka i rutan "I Agree" klicka sedan på Next>

6. Välj sökväg

Här har ni möjlighet att byta sökväg på installationen. Vi rekommenderar det som står som standard. Tryck nu på Next>

7. Bekräfta installationen

Tryck på Next> för att bekräfta installationen

8. Lägg till i verktygsfältet

Klicka nu på Next> för att lägga till MultiPhysics i IRONCAD's verktygsfält.

9. Slutför installationen

Nu är installationen klar. Bocka i kryssrutan "Add needed 64-bit MSVC DLL (uncheck only if instructed by Tech support)

10. Verifiera installationen

Starta nu IRONCAD, gå till fliken Add-Ins här ska nu MultiPhysics verktygsfält vara synligt

11. Klart

Installationen av MultiPhysics är nu klar. Programmet går att köra som Trial i 30 dagar, och därefter permanent med vissa begränsningar om ni inte har licens.

Har du köpt tillägget MultiPhysics så behöver du nu aktivera din licens:

Klicka här för att komma till våra guider för licensaktiveringar.