Menu
1. Ladda ner2. Starta installationen3. Installationsprocess4. Användarinformation5. Fullständig installation6. Installera7. Slutför installationen8. Starta service9. Licenserna utdelas10. Konfigurera klient11. Klart
Aktivering av ny nätverkslicens via USB
Aktivering av ny licens

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Ladda ner

Börja med att ladda ner denna mjukvara:

IronCAD Network Dongle Manager

2. Starta installationen

Dubbelklicka på den nerladdade filen IC_Network_DongleManager_Setup.exe för att starta installationen.

3. Installationsprocess

Klicka sedan på Next> för att fortsätta.

4. Användarinformation

Ange namn och företag. Klicka därefter på Next>

5. Fullständig installation

Välj alternativet Complete och klicka på Next>

6. Installera

Klicka sedan på Install>

7. Slutför installationen

Klicka på Finish> för att slutföra installationen.

8. Starta service

Gå till Windows Startmeny> IRONCAD> Öppna CAXA Network Lock Management Tool.

Markera IP-adress (1) och klicka på den gröna bocken (2) för att påbörja licensutdelningen.

9. Licenserna utdelas

Licensen för programmet är nu utdelad och klar att användas.

10. Konfigurera klient

Gå till: C:\ProgramData\CAXA och öppna filen e4ncli.ini

Vid HOSTADDR skriver du in licensserverns IP-adress.

Välj sedan Arkiv>Spara och sedan kan du stänga fönstret.

11. Klart

Nu är licenserna redo att användas!