Menu
1. Generera maskinkoder2. Disk ID3. Ethernet Address4. Skicka koder5. Importera licensfil6. Verkställ import7. Verifiera licensen8. Klart
Uppdatering av befintlig nätverkslicens via mjukvara
Uppdatera befintlig licens

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Generera maskinkoder

För att du skall kunna få din licensfil behöver du skicka ett par maskinunika koder som är kopplade till din hårdvara till IronCAD.

OBS! Vänligen ha överseende för tidsfördröjning. Licensfilen genereras manuellt av IronCAD LLC och skickas tillbaka till samma e-postadress. Detta sker oftast på eftermiddag/kväll då det sklijer ca 6 timmar mellan våra tidszoner.

Gå till Start> Alla Program> IronCAD> Hardware ID Tool

2. Disk ID

Vi ska nu plocka ut en maskinunik kod baserat på hårddisken (Disk ID):

 • Avmarkera alla alternativ under Locking Criteria.
 • Markera Disk ID och sedan New Style under Locking Data.
 • Kopiera informationen under Selector
 • Klistra sedan in Selector-koden i t.ex. ett nytt textdokument.
 • Kopiera därefter informationen under Code
 • Klistra sedan in Code-koden i samma textdokument.

3. Ethernet Address

Repetera nu processen för att få fram koderna för Ethernet Address.

 • Avmarkera alla alternativ under Locking Criteria.
 • Markera Ethernet Adress och sedan New Style under Locking Data.
 • Kopiera informationen under Selector
 • Klistra sedan in Selector-koden i samma textdokument som för Disk ID.
 • Kopiera därefter informationen under Code
 • Klistra sedan in Code-koden i samma textdokument.

4. Skicka koder

Dessa koder (både för Disk ID och Ethernet Address) ska nu mejlas till support@ironcad.com. Lägg gärna en CC-kopia till support@solidmakarna.se så är vi medvetna om ärendet och kan lättare hjälpa vid eventuella frågeställningar. Ange också serienumret för licensen, vilken finns på ditt licenscertifikat. Det börjar med NLUS20XX–…… siffrorna i slutet är unikt per licens och företag.

Förslag på e-mejl:

Hi,

Can you please send me the

License File for this Sentinel RMS Server.

Serial Number: 20XX-xxxxxx

Disk ID: 0x4 xxxxxxxxxxxx

Ethernet Address: 0x10 xxxxxxxxxxxx

Som nämnt så ha vänligen överseende för tidsfördröjning. Licensfilen genereras manuellt av IronCAD LLC och skickas tillbaka till samma e-postadress. Detta sker oftast på eftermiddag/kväll då det sklijer ca 6 timmar mellan våra tidszoner.

5. Importera licensfil

När du mottagit din licensfil så importeras till licensservern på följande sätt.

Gå till Start> IronCAD> Licens Manager Admin

Expandera Subnet Servers och högerklicka på servernamnet där licensen skall placeras.

Välj alternativet Add Feature > From a File > To Server and its File.

Leta reda på licensfilen, klicka sedan på Öppna för att fortsätta

6. Verkställ import

Dialogrutan bekräftar att din licens har blivit godkänd och går nu att använda. Klicka på OK för att fortsätta.

7. Verifiera licensen

Klicka nu på plustecknet till vänster om servernamnet så expanderas en lista med de program du har licenser för. Klickar du sedan på programnamnet ser du hur många licenser du har kopplade till varje program.

8. Klart

Nu är aktiveringen klar. Kontrollera att licensen fungerar som den skall genom att starta IRONCAD på någon av klienterna.