Menu
1. Kontrollpanelen2. Program3. Svenskanpassning4. IronCAD Uninstaller 5. Markera delkomponenter6. Avinstallationen av IronCAD DCS är slutförd7. %AppData%8. AppData - CAXA9. AppData - IRONCAD10. AppData - Versionsnummer11. AppData - Program12. %LocalAppData%13. LocalAppData - CAXA
14. LocalAppData - IRONCAD15. LocalAppData - Versionsnummer16. LocalAppData - Program17. Avinstallation samt "upprensning av rester" är slutförd
Avinstallation av IronCAD DCS 2022 och äldre

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Kontrollpanelen

Klicka på Windows Startmeny eller dess sökfunktion (ett förstoringsglas, om du ser ett sådant) och skriv: Kontrollpanelen tryck sedan på [Enter] eller klicka på objektet enligt bilden nedan.

2. Program

Välj alternativet Avinstallera ett program enligt bilden nedan.

3. Svenskanpassning

Leta reda och klicka på den Svenskanpassning (SweCustomization) som du vill avinstallera, som även matchar den version av IronCAD DCS som du tänker avinstallera. Det är viktigt att avinstallera denna före själva avinstallationen av IronCAD DCS, då många inställningar och mallar annars kan ligga kvar och det kan därför vara svårt att avinstallera denna i efterhand.

Klicka på Avinstallera och följ avinstallationsguiden som visas. När denna är avinstallerad går du vidare till nästa steg.

uninstall ironcad

4. IronCAD Uninstaller

Gå till Windows Startmeny och leta fram den version av IronCAD DCS som skall avinstalleras (i detta fall IronCAD DCS 2022), starta sedan Uninstall IronCAD...

start menu

5. Markera delkomponenter

Se till så att alla delkomponenter som ingår i programsviten är markerade enligt bilden nedan.

Klicka på Uninstall.

alla program ironcad

6. Avinstallationen av IronCAD DCS är slutförd

Låt datorn jobba med avinstallationen. När denna är slutförd ska resultatet visas enligt bilden nedan.

ironcad uninstall

OBS! Nästa steg som följer är inget krav, men i vissa situationer så kan du behöva gå in och rensa bort vissa filer i efterhand. Detta kan ske via rekommendation från vår support eller om du haft en betaversion installerad.

Du kan alltså välja att avsluta avinstallationen nu, men om du behöver eller vill ta bort resterande filer så fortsätter du läsa guiden nedan.

7. %AppData%

Starta Utforskaren och skriv in detta i sökfältet: %appdata%\CAXA (det fungerar även att kopiera det vi har skrivit och klistra in följt av [Enter]-tangenten)

appdata folder

8. AppData - CAXA

Leta nu reda på de mapparna som stämmer överens med den version du vill avinstallera - i detta fall är det version 2022.

Du kan hålla ned CTRL-knappen på tangentbordet och markera de mappar du vill ta bort. Högerklicka sedan på en av de markerade mapparna och välj Ta bort.

ta bort filer

9. AppData - IRONCAD

Skriv nu in detta i sökfältet: %appdata%\ironcad\ironcad (det fungerar även att kopiera det vi har skrivit och klistra in följt av Enter-tangenten)

10. AppData - Versionsnummer

I denna mapp sparas mallar för bl.a. 3D-scenen ( *.ics), 2D-ritningen ( *.icd), och stycklistor ( *.icb). Här finns även XML-filer som hanterar gränssnittet (UI). Kom ihåg att spara en backup av dina mallar på ett separat ställe, så att de inte enbart finns i denna mapp!

Versionsnumret för IronCAD DCS skiljer sig från årtalet då programmet släpptes, vilket kan upplevas som något förvirrande. Versionsnumret räknas som "årtal plus två". Alltså:

Mappen 23.0 = version 2021
24.0 = 2022
25.0 = 2023

Eftersom det är version 2022 som vi avinstallerar, tar vi bort mappen 24.0:

11. AppData - Program

Backa nu ett steg antingen genom bakåt-knappen i utforskaren eller tryck på IronCAD enligt bilden nedan. Gå nu in i respektive mapp INOVATE, DRAFT och COMPOSE (saknar du versionsnummret i någon mapp så kan du strunta i den mappen) och ta bort mappen med rätt versionsnummer.

12. %LocalAppData%

Nu skall vi göra precis på samma sätt fast under en annan sökväg. Skriv nu in detta i sökfältet: %localappdata%\CAXA (det fungerar även att kopiera det vi har skrivit och klistra in följt av Enter-tangenten)

13. LocalAppData - CAXA

Leta nu reda på de mapparna som stämmer överens med den version du vill avinstallera. I detta fall är det 2022. Håll ned CTRL-knappen på tangentbordet och tryck på de mappar du vill ta bort. Högerklicka sedan på en av de markerade mapparna och välj Ta bort.

14. LocalAppData - IRONCAD

Skriv nu in detta i sökfältet: %localappdata%\ironcad\ironcad (det fungerar även att kopiera det vi har skrivit och klistra in följt av Enter-tangenten)

15. LocalAppData - Versionsnummer

I denna mapp sparas mallar för bl.a. tabeller för plåttjocklekar (Sheet Metal Stocktbl.txt och Tooltbl.txt) och gängverktyget (Annotation, Cosmetic Thread). Här finns även XML-filer som hanterar kortkommandon. Kom ihåg att spara en backup av dina plåttabeller etc på ett separat ställe, så att de inte enbart finns i denna mapp!

Precis som samma steg tidigare, versionsnumret för IronCAD DCS skiljer sig från årtalet då programmet släpptes, vilket kan upplevas som något förvirrande. Versionsnumret räknas som "årtal plus två". Alltså:

Mappen 23.0 = version 2021
24.0 = 2022
25.0 = 2023

Så i detta fall är det 2022 vi avinstallerar så då tar vi bort mappen 24.0:

16. LocalAppData - Program

Backa nu ett steg, antingen genom bakåt-knappen i Utforskarfönstret eller tryck på IronCAD i sökfältet ovanför, enligt bilden nedan.

Gå nu in i respektive mapp \INOVATE, \IRONCAD COMPOSE samt \IRONCAD DRAFT (saknar du versionsnumret i någon av mapparna så kan du strunta i den mappen) och ta där bort mappen med rätt versionsnummer.

17. Avinstallation samt "upprensning av rester" är slutförd

Nu har du avinstallerat IronCAD och dessutom rensat bort alla rester av inställningar, mallar och övrigt.

Har du stött på några problem under avinstallationen så är du välkommen att kontakta oss.