Menu
1. Högerklicka på installationsfilen2. Installationsfilen konfigureras3. Starta installationen4. Acceptera licensavtalet5. Välj tillägg6 (A). Standardinstallation6 (B). Anpassad installation7. Installationsprocess8. Slutför installationen9. Aktivera10. Kör som administratör
Installation av IronCAD DCS 2024 (2024.00.00.0)

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Högerklicka på installationsfilen

Högerklicka på installationsfilen och välj Kör som administratör.

**Ni som tidigare hade installerat v2023 PU1 kommer förmodligen vid slutet av installationen få ett rött kryss och "Installation Failed" på IronCAD PDF Viewer. Det är ingenting att bry sig om då det betyder endast att den redan är installerad sedan tidigare.**

2. Installationsfilen konfigureras

Installationsfilen skall nu konfigureras. Här behöver du inte göra något än att vänta, detta kan i vissa fall ta några minuter.


3. Starta installationen

Välj nu att starta installationen genom att klicka på Install.

Klicka sedan på Kör ändå.

4. Acceptera licensavtalet

Välj att acceptera licensavtalet genom att klicka på I Accept, klicka därefter på Next.

5. Välj tillägg

Här väljer ni vilka tillägg som skall installeras med IronCAD DCS. Scrolla ner i listan för att se samtliga tillägg. Ta bort ett tillägg om ni önskar genom att klicka på kryssrutan till vänster om tillägget.

Klicka sedan på Next.

6 (A). Standardinstallation

A) Markera Standard-installation, ISO, metriska enheter för att köra en standardinstallation. Man kan genom att välja “Anpassad installation...” bl.a. ändra sökväg för installationen. Klicka på Install för att påbörja installationen utan att anpassa den.

6 (B). Anpassad installation

Vid val av  “Anpassad installation” kan ni bl.a. ändra sökväg för installationen. Klicka på Install för att påbörja installationen.

7. Installationsprocess

Installationen av IronCAD DCS har nu påbörjats. I detta läge behöver ni inte göra något val.

8. Slutför installationen

**Ni som tidigare hade installerat v2023 PU1 kommer förmodligen få ett rött kryss och "Installation Failed" på IronCAD PDF Viewer. Det är ingenting att bry sig om då det betyder endast att den redan är installerad sedan tidigare.**

Nu är IronCAD DCS samt dess tillägg installerade. Tryck nu på Finish.

Installation slutförd 2024

9. Aktivera

Har du installerat IronCAD DCS för att prova programmet kostnadsfritt i 30 dagar?

Klicka här för att visa en guide hur du gör detta.

Är du befintlig kund?

Klicka här för att komma till våra guider för licensaktiveringar.

10. Kör som administratör

När installationen är slutförd är det viktigt att du även högerklickar på skrivbordsikonen för IRONCAD och väljer Kör som administratör (det räcker att du gör detta endast en gång och inte varje gång du skall starta) :

Skapa sedan en ny tom 3D-scen följt av en ny tom 2D-ritning. När detta sedan är gjort behöver du sedan stänga ned IRONCAD igen.

Sedan kan du starta på vanligt sätt genom att dubbelklicka på skrivbordsikonen (som vanlig användare).