Menu
1. Högerklicka på installationsfilen2. Installationsfilen packas upp3. Starta installationen4. Acceptera licensavtalet5. Välj tillägg6 (A). Standardinstallation6 (B). Anpassad installation7. Installationsprocess8. Slutför installationen9. Aktivera10. Kör som administratör
Installation av IronCAD DCS 2022 inkl PU1 (2022.01.00.0)

Rulla ned för att börja läsa guiden

1. Högerklicka på installationsfilen

Högerklicka på installationsfilen och välj Kör som administratör.

Det kommer sedan att ta någon minut för installation att starta då filerna packas upp i bakgrunden.

2. Installationsfilen packas upp

Installationsfilen skall nu packas upp. Starta processen genom att klicka på Install.


3. Starta installationen

På vissa datorer kan denna information visas när man dubbelklickat på installationsfilen. Klicka då på Mer information.

Klicka sedan på Kör ändå.

Välj nu att starta installationen genom att klicka på Install.

4. Acceptera licensavtalet

Välj att acceptera licensavtalet genom att klicka på I Accept, klicka därefter på Next.

5. Välj tillägg

Här väljer ni vilka tillägg som skall installeras med IronCAD DCS. Scrolla ner i listan för att se samtliga tillägg. Ta bort ett tillägg om ni önskar genom att klicka på kryssrutan till vänster om tillägget.

Klicka sedan på Next.

6 (A). Standardinstallation

A) Markera Standard-installation, ISO, metriska enheter för att köra en standardinstallation. Man kan genom att välja “Anpassad installation...” bl.a. ändra sökväg för installationen. Klicka på Install för att påbörja installationen utan att anpassa den.

6 (B). Anpassad installation

Vid val av  “Anpassad installation” kan ni bl.a. ändra sökväg för installationen. Klicka på Install för att påbörja installationen.

7. Installationsprocess

Installationen av IronCAD DCS har nu påbörjats. I detta läge behöver ni inte göra något val.

8. Slutför installationen

Nu är IronCAD DCS samt dess tillägg installerade. Tryck nu på Finish.

9. Aktivera

Har du installerat IronCAD DCS för att prova programmet kostnadsfritt i 30 dagar?

Klicka här för att visa en guide hur du gör detta.

Är du befintlig kund?

Klicka här för att komma till våra guider för licensaktiveringar.

10. Kör som administratör

När installationen är slutförd är det viktigt att du även högerklickar på skrivbordsikonen för IRONCAD och väljer Kör som administratör:

Skapa sedan en ny tom 3D-scen följt av en ny tom 2D-ritning. När detta sedan är gjort behöver du sedan stänga ned IRONCAD igen.

Sedan kan du starta på vanligt sätt genom att dubbelklicka på skrivbordsikonen.