IRONCAD 2023

publicerat

|

2022-12-19

IRONCAD 2023

IronCAD Design Collaboration Suite (DCS) förbättras ytterligare med 2023 som är på gång ut

Nya IronCAD DCS version 2023 lanseras under december 2022. Den kommer med förbättrade funktioner inom 3D-modellering, 2D-ritningsframställning och gränssnitt.

IronCAD DCS är en programsvit för produktutveckling med IRONCAD som det kompletta huvudprogrammet med all tänkbar funktionalitet. Förutom IRONCAD innehåller IronCAD DCS även lösningar för ren 2D-ritning (IRONCAD DRAFT), separat 3D-lösning utan 2D-ritning (INOVATE) samt en fri Viewer (COMPOSE).

Nya IRONCAD 2023 kommer med mängder av kraftfulla förbättringar. Bland dessa kan kort nämnas förbättrad hantering av stora sammanställningar vid import och skapande av 2D-ritningar. Nya funktioner finns även inom Sheet Metal,  nya verktyg för att skapa och styra 3D-kurvor, många nya möjligheter inom 2D-måttsättning både för ICD och CAXA 2D-gränssnitten samt nya mätfunktioner i Web Viewer.

Det finns även ny funktionalitet inom mer komplexa områden som Structured Part i 3D-scenen, för att kunna länka och hantera olika geometrier på flera nya sätt.

Uppdateringar har även gjorts inom användargränssnittet för att förtydliga och förenkla arbetet, med t.ex. en ny funktion för att låsa kamerans rotationscentrum, snabb växling av transparens på parter och sammanställningar samt ett nytt sätt att snabbt skapa visuella snitt genom utvalda 3D-modeller.

Den amerikanska versionen av IronCAD DCS 2023 är klar och kommer att bli tillgänglig för användare med aktiv support idag, måndag 19 december. Som de flesta av er känner till så skapar vi på Solidmakarna en anpassad installationsfil som bland annat innehåller anpassade versioner av IC Mechanical och fler kataloger samt justerade inställningar och mallar. Vi rekommenderar alla att avvakta med att installera IRONCAD 2023 tills vår anpassade version är klar, vilket planers bli under vecka 1 2023. Vi kommer att informera er när den är klar.

Ni kan läsa och se mer om nyheterna här.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Dessutom kommer även det kraftfulla tillägget IC Mechanical ut med en ny version (IC Mechanical 2023). Där finns en hel lista med nya verktyg och funktioner som vi kommer att återkomma till inom kort.

Fler artiklar

>