IRONCAD stöder nu KeyShot 8!

publicerat

|

2019-01-20

IRONCAD stöder nu KeyShot 8!

Bland förbättringarna kan nämnas (engelska)

IRONCAD stöder nu KeyShot 8! IronCAD LLC meddelar nu officiellt att den senaste versionen av IronCAD Design Collaboration Suite fullt ut stöder den senaste KeyShot 8 versionen med ny avancerad teknik och funktionalitet.

I och med att IRONCAD 2019 nu finns tillgänglig finns även nya möjligheter för IRONCAD användare att skapa fantastiska visualiseringar av produkter designade och skapade i IRONCAD! Genom att använda den sömlöst integrerade tilläggsfunktionen KeyShot 8 kan användaren snabbt och enkelt skapa renderingar för illustrationer, marknadsföringsmaterial och säljande kommunikation. KeyShot 8 innehåller en mängd nya funktioner och uppdateringar. Ett exempel är “Cut Away” som är ett nytt snitt- verktyg vilket gör att sektionering inte behöver förberedas i CAD miljön.

Adjust appearances in real-time within KeyShot

KeyShot 8 includes features and updates specific to five (5) areas – materials and volume, lighting and optics, advanced geometry, image and output, and collaboration. Within these five areas, KeyShot 8 has five (5) primary features along with other updates that hold to the focus on maintaining a workflow within KeyShot. Image styles allow users to add and adjust appearances in real-time within KeyShot. Cutaway is a new simplified approach to creating cutaway views. Scattering Medium creates new options for scene and material appearance. New geometry shaders add displacement, bubble, and flake capabilities. And the KeyShot Viewer with KeyShot Configurator and glTF/GLB output offer new collaboration capabilities.

Fler artiklar

>