Hexagon Metrology

Hexagon Metrology

Ersatte traditionell 3D- och 2D CAD-lösning med IRONCAD

Missnöjda med deras tidigare CAD lösning – en mix av AutoCAD och Solidworks – så sökte Hexagon Metrology efter en ny lösning som gav dem bättre prestanda och flexibilitet, och som även skulle underlätta för utvecklingen av deras meteorologiska instrument.

Lösningen behövde även inkludera en kapacitet att kunna hantera stora volymer med gammal 2D data. Efter att Hexagons ingenjörer hade utvärderat IRONCAD såg dem att deras behov av prestanda, flexibilitet och samverkan kunde mötas.
IRONCAD’s innovativa arbetssätt gjorde att Hexagons ingenjörer var fria ifrån det traditionella tänket med låsningar och parameteriska relationer. Ett innovativt arbetssätt innebär att de kan välja när och om design intent skall användas, vilket ger dem ett mycket snabbare arbetssätt och flexibilitet när förändringar av konstruktionen skall göras.

Inga fler tidskrävande låsningar

En annan viktig faktor var IRONCAD’s förmåga att arbeta med många parter och sammanställningar i en enskild fil. Detta gör filhanteringen mycket simplare och reducerar behovet för tidskrävande mates och constraints. Att modellera i din sammanställningsfil betyder att parter storleks förändras och positioneras med högprecision till andra komponenter i modellen, detta gör att alla komponenter passar med varandra på en gång. I traditionella 3D CAD lösningar så är varje komponent i din sammanställning en separat fil på din hårddisk eller server.

När du då skapar stora konstruktioner, så är du då tvungen att skapa ett filarkiv med tusentals filer parallellt med din konstruktion vilket lätt blir väldigt tidskrävande och det är väldigt lätt att någonting går fel. Med IRONCAD så kan du ha så många parter och sammanställningar som du vill i en enda scen. Det innebär att ni som användare har fullständig kontroll över hur filerna skall lagras. IRONCAD använder även ändringsbara produktkataloger, att lägga till dina parter och sammanställningar i en katalog är lika simpelt och användarvänligt som dra-och-släpp. Ni kan sedan dela katalogerna över företagsnätverket med dina kollegor.

Hantering av stora DWG-filer

Slutligen kvarstod problemet med att kunna arbeta med de stora volymerna av gammal 2D data som Hexagon hade samlat på sig genom åren. IRONCAD DRAFT, inkluderat i IRONCAD, besvarade Hexagons behov sömlöst då IRONCAD DRAFT’s kraftfulla DWG editor är väldigt likt AutoCAD’s arbetsätt. Detta gjorde att övergången ifrån AutoCAD var självklar.

  • 75% ökad produktivitet jämfört med Solidworks.
  • Att inte längre vara begränsade av constraints och parameteriska förhållanden
  • Förenad konstruktionsmiljö och katalogerna gör filhanteringen mycket enklare
  • Sömlös övergång ifrån AutoCAD till IRONCAD DRAFT

Utlåtande

“Vi har bytt både AutoCAD och Solidworks till endast IRONCAD. Många andra typer av fixturer och verktyg har utvecklats på Hexagon. När det kommer till 3D CAD så ser vi en stor fördel att använda IRONCAD. Vår erfarenhet har visat oss att vi konstruerar snabbare och simplare gentemot våra tidigare lösningar då vi inte behöver brottas med parametriska relationer och constraints. Med IRONCAD så kan vi konstruera ett helt projekt i en enda fil och vi får även en stor användning av katalogerna genom att dra-och-släppa parter och sammanställningar i nya konstruktioner när vi behöver.”

Patrik Kärrvall, R&D Manager, Hexagon Metrology.
www.hexagonmi.com

Hexagon Metrology
No items found.

Ladda ned kostnadsfri testversion

Ladda ned IronCAD DCSBoka demo

Testversionen innehåller samma funktionalitet som en "skarp" version.
Fri support ingår under testperioden. Helt kostnadsfritt i 30 dagar.
Se systemrekommendation.