NEFAB

NEFAB Packaging

Världsledande inom emballage

NEFAB är globalt verksamma i ett 40-tal länder och har idag över 4 700 anställda samt över 300 användare av IRONCAD!

NEFAB erbjuder förpackningar och tjänster relaterade till dessa samt logistik. De utvecklar kompletta lösningar som är optimerade för att minska både den totala kostnaden och miljöpåverkan. De konstruerar och tillverkar anpassade lösningar för företag inom telekom-, energi-, fordons-, sjukvårds- och flygindustrin.  Många olika typer av produkter skall transporteras och det innebär att CAD-lösningen måste kunna skapa en mängd olika varianter av emballage. Detta ställer höga krav på bredden och flexibiliteten i CAD-systemet. Därför har man under en längre tid standardiserat på IRONCAD med stor framgång eftersom programmet kombinerar möjligheterna att arbeta både flexibelt i 3D eller parametriskt.


Solidmakarna AB levererar mjukvara (CAD, FEM och PDM) med tillhörande kompetent support och utbildning till hela NEFAB globalt.

Bara IRONCAD har bredden för att klara alla olika behov som NEFAB har.

Ett exempel där IRONCAD sparat massor med tid och pengar är import. För att skapa en lösning anpassad för kundens produkt behöver NEFAB ofta importera 3D-CAD filer exporterade från kundens CAD-lösning. Detta kan till exempel vara en STEP-fil bestående av en stor sammanställning med 100-tals ibland många, många 1 000-tals detaljer. Dessa kommer in som separata Parter i en enda 3D-fil i IRONCAD. Programmet kan hantera hela sammanställningar i en och samma fil. Vi har sett exempel med 1 000 000 parter i en enda fil i IRONCAD!

Ett problemet i traditionella 3D lösningar är att alla Parter måste sparas ut som egna filer. Sammanställningar har dessutom ett annat filformat. Detta problem finns inte i IRONCAD. Istället för 10 000 filer har användaren bara 1 fil att hantera. Användaren får ändå med komplett sammanställningsstruktur vid importen. Men Sammanställningar och Parter kan om och när så önskas länkas ut till egna filer. Det här är en stor fördel för NEFAB då arbetet förenklas avsevärt och användaren kan fokusera på emballagelösningen istället för CAD-lösningen.

Termoformade plasttråg

Termoformade tråg i plast

NEFAB skapar termoformade tråg i plast med IRONCAD. Dessa kan ibland ha komplexa former med mängder av släppningar och radier. Här kan IRONCAD-användaren lösa behovet med parametrisk konstruktion.

IRONCAD kan växla metodik enkelt vid olika behov, flexibelt eller parametriskt. Detta kan dessutom kombineras med Dra & Släpp från Kataloger.

Med hjälp av IRONCAD’s handtag och dynamiska modellerings funktioner kan NEFAB dra-och-släppa sin förpackningsdesign från IRONCAD’s kataloger vilket gör att de kan anpassa förpackningen unikt för kundens ändamål och dessutom med en hög precision. Förpackningarna blir inte bara rätt med IRONCAD, de tar också bara timmar att skapa- snarare än veckor.

Katalogerna är dubbelriktade så att Parter och Sammanställningar lika enkelt kan dra o släppas ut till en katalog för att blixtsnabbt kunna återanvändas senare genom Dra o Släpp. NEFAB har byggt upp ett stort antal anpassade kataloger med anpassade detaljer som gör arbetet riktigt effektivt, som att bygga med Lego. Delarna i IRONCAD är intelligenta och kan anpassas att bete sig på olika sätt när de används. Till exempel vid Dra o Släpp från en katalog hittar de sin position automatiskt och vet även hur de skall sitta ihop och bete sig vid ändringar. Ett exempel på hur NEFAB drar nytta av IRONCAD kan ni se exempel på i filmen nedan.

Emballage och inredning i med pall och ram i trä

Denna typ skapas i IRONCAD både med parametrar och med flexibel teknik. Även med Dra & Släpp i 3D från kataloger

Det finns oftast två olika behov med emballage, först själva pallen med räcke eller låda med beslag. Där är det inte konstruktion utan måttmässig varianthantering som behövs. Det löser IRONCAD galant genom att ha parametriserade sammanställningar som ändras till rätt dimensioner med att enkelt dra i handtag så uppdateras hela sammanställningar på en gång till önskat mått.

Det andra behovet är att skapa anpassad inredning som skall hålla i och skydda det som skall transporteras. Här är IRONCADs flexibla modellering perfekt. Det är snabbare och smidigare än parametrisk metod som inte passar för utveckla snabbt och enkelt nya lösningar.

Att kunna växla mellan Parametrisk och Flexibel 3D i samma fil, sammanställning eller part är en jättefördel för alla som kör IRONCAD!

Emballage med pall och plywoodlådor med metallbeslag och inredning i olika material.

NEFAB skapar Plywoodlådor blixtsnabbt i IRONCAD genom att dra i handtag för att uppdatera storleken på både pall och låda samtidigt. Helt parametriska men eventuell inredning byggs utan parametrar med flexibel teknik.

Emballage: lådor i wellpapp med specialanpassad inredning

Well-förpackningar: Största delen lådorna är helt parametriska och använder sheet-metal funktioner i IRONCAD. En del lådor byggs utan parametrar. NEFAB har ett stort antal parametriska inredningar att tillgå. Inredningar byggs ibland utan parametrar. NEFAB skapar lådor enligt FEFCO standard.
Se mer info här: LÄNK

Emballage: stålkonstruktioner som hanteras kostnadseffektivt med låg vikt och volym

NEFAB skapar olika typer av fällbara emballage i metall med IRONCAD: Stålrack. Vissa komponenter kan vara parametriska men annars byggs de utan parametrar.

Emballage: tillskurna inredningar i cellplast

NEFAB skapar olika förpackningslösningar baserat på foam med IRONCAD. Foaminredningar byggs utan parametrar.

Emballage: kostnads och viktoptimerad miljövänlig lösning med Fiberflute

NEFAB använder även material kallat Fiberflute som används i emballage. Modellerna är helt parametriska men eventuella urskärningar är inte parametriska.

Goda erfarenheter av Solidmakarna

“NEFAB har över 300 IRONCAD-användare spridda över hela världen. IRONCAD löser våra olika behov av konstruktion som inget annat 3D-system klarar av. Vi använder den snabba, fria flexibla metoden för konstruktion och stelare Parametrisk metodik för måttmässig varianthantering; IRONCAD kan växla fritt vid behov. Vi upplever att IronCAD LLC i USA är lyhörda för önskemål. Vi har även goda erfarenheter av Solidmakarna som vår CAD- & PDM-leverantör, de både utbildar och ger support för NEFAB globalt.”

Urban Olars, CAD ansvarig, NEFAB.
www.nefab.se

NEFAB
No items found.

Ladda ned kostnadsfri testversion

Ladda ned IronCAD DCSBoka demo

Testversionen innehåller samma funktionalitet som en "skarp" version.
Fri support ingår under testperioden. Helt kostnadsfritt i 30 dagar.
Se systemrekommendation.