SMC Automation AB

SMC Automation AB

Sammanfattning

Behov: Att enkelt och snabbt skapa kundanpassade lösningar i 3D. Att kunna modifiera dessa fritt för att optimera lösningen. Att dokumentera vilka komponenter som används på 2D ritning med komplett stycklista. Samt att presentera resultatet för kunden på ett visuellt tydligt sätt.

Lösning: IRONCAD.

Resultat: Kraftig effektivitetsökning, stora tidsvinster samt att SMC når marknaden snabbare.

Världens största tillverkare av industripneumatik

Industrin använder sig mer och mer av pneumatik för att automatisera tillverkning och montage. Genom att använda sig av pneumatik för att automatisera tillverkningsprocessen får kunden en lösning som är enkel att använda, kostar förhållandevis lite, har stor säkerhet och liten påverkan på omgivningen.
En riktigt stor leverantör av system, kunskap och komponenter inom området är SMC. SMC är faktiskt den största tillverkaren i världen av industripneumatik! I Sverige finns huvudkontoret för SMC Automation AB i Stockholm med säljkontor runt om i Sverige. Utvecklingen har varit riktigt stark för SMC. Företaget har nu även utökat sin produktionskapacitet med nya resurser inom utveckling och tillverkning i Riga, Lettland. Solidmakarna har nu levererat IRONCAD-licenser även till SMC i Lettland.  

Layoutskiss - första steget till kundanpassad lösning

Kunden vill att en maskin ska utföra ett visst arbete. För denna funktion behöver kunden ofta rådgivning. I SMC:s affärsidé ingår att att aktivt hjälpa kunden att välja optimala komponenter och lösningar för sitt behov. Säljaren kan göra en enkel layoutskiss vid besök hos kunden. Den visar t.ex. var på ventilskåpet utgångarna ska vara, vilket bildar underlag för en håltagningsritning. Vidare ritar han ett schema där han listat vilka komponenter som kunden vill ska finnas i skåpet. Säljaren informerar avdelningen för systemkonstruktion om olika lösningar som behöver skapas.

Över 9 000 olika komponenter att Dra & Släppa rakt in i 3D miljön

Beställningsunderlaget går vidare till systemlayout där Pål Hallström med kollegor jobbar.
De tar skissen samt schemat i IRONCAD och tar fram komponenter enligt kundens önskemål samt lägger in dem i skåpet. Ett ventilskåp kan innehålla ett 100-tal komponenter. Över 9 000 komponenter lagerförs hos SMC Automation innehålla och de kan fås i 530.000 varianter så urvalet stort!

Pål berättar: "Vi använder IRONCAD till allt, även rena 2D pneumatik-scheman. Dessa kan vi sedan lägga på montageritningen om kunden önskar. Vi har konstaterat att det är överlägset i snabbhet och smidighet att jobba med jämfört med andra 3D CAD-program. Vi har blivit effektivare och gör stora tidsvinster. Vi har även tillgång till kurser och utbildningar där vi får många tips och lär oss olika tricks."

Det gäller även att välja rätt typ och dimension på komponenterna. Dessutom är det viktigt att placera sakerna på ett optimalt sätt i skåpen i det ganska begränsade utrymmet för att underlätta både montering och underhåll. Här är 3D en riktigt stor hjälp.

"Det är smidigt att dra in komponenterna från IRONCAD's kataloger som hela tiden finns tillgängliga vid skärmens sida. Att hela sammanställningar kan hanteras smidigt i en och samma fil underlättar. Vi behöver heller inte tänka på constraints. Arbetet med Triball och klippa och klistra-funktionerna i 3D snabbar upp vårt arbete."

IRONCAD SMC Ventilskåp

3D visar vägen för slangdragning

Ventilskåpen innehåller en mängd slangar. "Det fungerar utmärkt att göra slangar till ventilskåpen skåpen i IRONCAD. Man skapar en 3D kurva fritt i rymden mellan anslutningarna och sveper en cirkel längst denna - klart. Vi kan ge slangarna olika färger och även dela upp ytor på slangarna för att ge olika färger på olika delar av dessa. Slangarna i ventilskåpen måste ha en viss minsta radie, annars knäcks de. Med IRONCAD kan vi redan på ritningsstadiet se om det går att dra slangarna en viss väg och slipper onödiga omkonstruktioner längre fram."

IRONCAD Web Viewer
Bilden ovan visar hur en av SMC's modeller ser ut i IronCAD Webviewer.

Renderade bilder och WEB-format i 3D

Till förstudierna kan renderade bilder tas fram. Dessa är säljande och underlättar förståelsen hos kunden. "En finurlig funktion är att man kan lägga en färgbild av 3D modellen på en 2D-ritning tillsammans med stycklistan där man vill ha allt genomskinligt men kanalerna i ventiler och block ska synas. Dessa kan markeras med olika färger. Av detta skapar man en pdf-fil med ett enda högerklick som alla kan läsa." påpekar Pål.
IRONCAD kan även exportera hela 3D-modellen i ett WEB-format som inte kräver någon Viewer hos kund. Endast en länk behöver mejlas. Alla kan nu se och rotera i 3D i vanlig webbläsare. Det underlättar att kommunikation rejält.

Montering

Efter att kunden godkänt lösningen är det bara att montera de komponenter kunden vill ha i skåpet. Montageavdelningen gör detta. Efter att montaget är klart testas skåpet pneumatiskt och elektriskt. Då blir det plug and play för kunden när de fått skåpet. SMC levererar även montage på plåt om så önskas. Om kunden vill montera skåpet själv levereras alla artiklar som en sats tillsammans med montage-, pneumatik- och el-ritning.

Solidmakarna är leverantör till SMC i Sverige, Danmark och Lettland

I takt med att efterfrågan ökat växer SMC Automation. Företaget har nu även utökat sin produktionskapacitet med nya resurser inom utveckling och tillverkning i Riga, Lettland. "Sedan tidigare är vi leverantör av IRONCAD, support och utbildning till SMC både i Sverige och Danmark. Och numera även till SMC i Lettland vilket vi naturligtvis är både glada och stolta över. Vi ser ett ökat intresse för IRONCAD inom teknisk försäljning och kundanpassningar. Flexibiliteten, användarvänligheten, snabbheten, tusentals parter i samma fil, import/export möjligheterna förenklar livet ordentligt för användarna." säger Henrik Andersson på Solidmakarna AB.

SMC Automation AB
No items found.

Ladda ned kostnadsfri testversion

Ladda ned IronCAD DCSBoka demo

Testversionen innehåller samma funktionalitet som en "skarp" version.
Fri support ingår under testperioden. Helt kostnadsfritt i 30 dagar.
Se systemrekommendation.