Revisionshistorik

Nedan finns förklaringar om vad benämningar och siffror betyder och en lista med revisionshistorik gällande IronCAD DCS.

 • Lanserad - Datumet det lanserades av oss i Sverige. Vi anpassar oftast mjukvaran efter metrisk standard och byter ut vissa tillägg,
  därför kan detta skilja sig från det amerikanska datumet.
 • Installationstyp

- Komplett installation - Komplett installation av en ny version, ibland inklusive Product Update. (Ej uppdatering av befintlig version).
Filer som är sparade i en ny version går inte att öppna i en tidigare version.

- Product Update (PU) - Produktuppdatering av befintlig version som innehåller buggfixar och nya funktioner.
Filer som är sparade i en produktuppdatering av en version går inte att öppna i en tidigare version.

- Service Pack (SP) - Uppdatering som innehåller en större mängd buggfixar.

- HotFix (HF) - Uppdatering som innehåller en mindre mängd buggfixar.

  Lanserad

  Installationstyp

  Benämning

  Utgåva

  Version

  Versionsnummer

  Nedladdning

  2024-06-10

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2024 PU1 SP1

  2024.01.01.0

  26.0

  26.0

  2024-06-10

  Service Pack (SP)

  SP1 för IronCAD DCS 2024 PU1

  2024.01.01.0

  26.0 Product Update Service Pack 1

  26.0

  2023-12-19

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2024

  2024.00.00.0

  26.0

  26.0

  2024-04-29

  Product Update (PU)

  PU1 för IronCAD DCS 2024

  2024.01.00.0

  26.0 Product Update 1

  26.0

  2024-04-29

  Komplett installation

  PU1 för IronCAD DCS 2024

  2024.01.00.0

  26.0

  26.0

  2024-01-10

  Service Pack (SP)

  SP2 för IronCAD DCS 2023 PU1

  2023.01.02.0

  25.0 Product Update 1 Service Pack 2

  25.0

  2023-06-26

  Product Update (PU)

  PU1 för IronCAD DCS 2023

  2023.01.00.0

  25.0 Product Update 1

  25.0

  2023-06-09

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2023 inkl. PU1

  2023.01.00.0

  25.0 Product Update 1

  25.0

  2022-09-15

  HotFix (HF)

  SP1 inkl HF1 för IronCAD DCS 2022 PU1

  2022.01.01.1

  24.0 Product Update 1 Service Pack 1 Hotfix 1

  24.0

  2022-06-01

  Product Update (PU)

  PU1 för IronCAD DCS 2022

  2022.01.00.0

  24.0 Product Update 1

  24.0

  2022-06-01

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2022 inkl. PU1

  2022.01.00.0

  24.0 Product Update 1

  24.0

  2021-05-18

  HotFix (HF)

  HF2 för IronCAD DCS 2021 PU1

  2021.01.00.2

  23.0 Product Update 1 Hotfix 2

  23.0

  2021-04-12

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2021 inkl. PU1

  2021.01.00.0

  23.0 Product Update 1

  23.0

  2021-04-12

  Product Update (PU)

  PU1 för IronCAD DCS 2021

  2021.01.00.0

  23.0 Product Update 1

  23.0

  2020-10-01

  HotFix (HF)

  HF1 för IronCAD DCS 2020 PU1 SP1

  2020.01.01.1

  22.0 Product Update 1 Service Pack 1 Hot Fix 1

  22.0

  2020-08-03

  Service Pack (SP)

  SP1 för IronCAD DCS 2020 PU1

  2020.01.01.0

  22.0 Product Update 1 Service Pack 1

  22.0

  2020-08-03

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2020 PU1 SP1

  2020.01.01.0

  22.0 Product Update 1 Service Pack 1

  22.0

  2020-05-25

  Komplett installation

  PU1 för IronCAD DCS 2020

  2020.01.00.0

  22.0 Product Update 1

  22.0

  2019-05-23

  Service Pack (SP)

  SP1 för IronCAD DCS 2019 PU1

  2019.01.01.0

  21.0 Product Update 1 Service Pack 1

  21.0

  2019-04-30

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2019 PU1

  2019.01.00.0

  17.0 Product Update 1

  21.0

  2019-01-15

  Service Pack (SP)

  SP2 för IronCAD DCS 2018 PU1

  2018.01.02.0

  20.0 Product Update 1 Service Pack 2

  20.0

  2018-06-20

  Service Pack (SP)

  SP1 för IronCAD DCS 2018 PU1

  2018.01.01.0

  20.0 Product Update 1 Service Pack 1

  20.0

  2018-05-15

  Product Update (PU)

  PU1 för IronCAD DCS 2018

  2018.01.00.0

  20.0 Product Update 1

  20.0

  2018-02-22

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2018

  2018.00.00.0

  20.0

  20.0

  2017-09-16

  Service Pack (SP)

  SP1 för IronCAD DCS 2017 PU1

  2017.01.01.0

  19.0 Product Update 1 Service Pack 1

  19.0

  2017-05-18

  Product Update (PU)

  PU1 för IronCAD DCS 2017

  2017.01.00.0

  19.0 Product Update 1

  19.0

  2017-01-16

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2017

  2017.00.00.0

  19.0

  19.0

  2016-09-15

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2016 (32-bit)

  2016.00.00.0

  18.0

  18.0

  2016-09-15

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2016 (64-bit)

  2016.00.00.0

  18.0

  18.0

  2014-11-19

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2015 (32-bit)

  2015.00.00.0

  17.0

  17.0

  2014-11-19

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2015 (64-bit)

  2015.00.00.0

  17.0

  17.0

  2014-05-23

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2014 (32-bit)

  2014.00.00.0

  16.0

  16.0

  2014-05-23

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2014 (64-bit)

  2014.00.00.0

  16.0

  16.0

  2013-07-26

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2013 (32-bit)

  2013.00.00.0

  15.0

  15.0

  2013-07-26

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2013 (64-bit)

  2013.00.00.0

  15.0

  15.0

  2012-05-31

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2012 (32-bit)

  2012.00.00.0

  14.0

  14.0

  2012-05-31

  Komplett installation

  IronCAD DCS 2012 (64-bit)

  2012.00.00.0

  14.0

  14.0