Hjälpcenter

5 min read
Forma extruderingar med Surface Reshaping Properties

publicerat

|

2020-04-08

REv.

Forma extruderingar med Surface Reshaping Properties

Anledningen att man i IRONCAD kallar vissa former (features) för IntelliShapes, beror på att man kan utöka funktionen av t.ex. en "vanlig" extrudering med "inbyggda" radier, släppvinklar och andra funktioner.

Dessa inställningar heter Surface Reshaping Properties och är relativt dolda. Det finns kanske en del användare som inte känner till att man lätt når dessa egenskaper via högerklicksmenyn på en extrudering.

Längst ned i högerklicksmenyn på en extrudering.

Cap

IRONCAD skapar en rundad yta i slutet av extruderingen, sätt den höjd som locket (cap) skall sträcka sig.

Taper

Välj orientering och lutningsvinkel så skapar IRONCAD en yta kring den extruderade formen, baserat på den valda orienteringen.

Match

Denna inställning gör att en extrudering stannar när den når en yta (inom samma part). Detta är perfekt för att förhindra att ytor går igenom varandra. Du kan också få motsatta ändar att matcha, så att dina extruderade ytor matchar på båda sidor av parten.

Det finns även en grupp färdiga former i katalogen Starter, gruppen IntelliShapes, där man kan testa hur effekten av dessa funktioner fungerar och ändra för att se vad som händer, innan man själv lägger till funktioner på egna extruderingar.

Gruppen IntelliShapes i katalogen Starter.