IRONCAD
Jämfört med
Solidworks

Vad är egentligen skillnaden mellan IRONCAD och Solidworks?

Tar veckor att lära sig. Kräver dyra och långa utbildningar, samt att man lär sig rätt regler för att hantera modeller från olika användare.

Kort inlärningskurva. Lär dig IRONCAD på några dagar med naturlig och logisk konstruktionsmetodik. Gratis svenskt och engelskt utbildningsmaterial.

Beroende av historik. Solidworks är beroende av historiken vilket gör det svårt att hantera många typer av ändringar.

Flexibel historik. Gör ändringar när och där det behövs med flexibel historik i IRONCAD.

Omständlig teknik. Detta leder till långsamma processer som ofta tar dubbelt så lång tid i Solidworks.

Gör jobbet på halva tiden med friare arbetsflöde och smart metodik i IRONCAD. Ger dig tids- och kostnadsbesparingar.

Kräver separata part och sammanställningsfiler. Solidworks kräver flera olika filformat och komplicerad inpassning av många separata part-filer.

Skapa parter och sammanställningar i samma fil. Enkelt och överskådligt med samma filformat för sammanställning eller part. Självklart sparas parter och sammanställningar ut vid behov IRONCAD.

Begränsade möjligheter. Traditionella lösningar har bara "standard"-delar och kräver individuell redigering av dessa.

Anpassningsbara Kataloger. Skapa 3D-modeller med imponerande katalogsystem. Anpassa med enkelt drag och släpp.

Låst modell. Traditionell 3D CAD begränsar kreativiteten om Design Intent inte kan följas. Tidiga regler skalar bort dom bästa lösningarna!

Stöd för Koncept. Stöd för konceptuell design och fria ändringar. Skissa, ändra och testa olika alternativ.

Traditionell 3D CAD saknar TriBall, vilket leder till tidskrävande metoder för positionering av parter och sammanställningar.

Vi har TriBall. Exakt positionering, kopiering och Pattern hanteras med det patenterade verktyget TriBall, vilket ökar produktiviteten.

Separata moduler. Traditionella 3D CAD system kräver ofta en extra avgift för att utöka programmet med flera funktioner.

Alla moduler ingår. I IRONCAD finns Sheet Metal, bildrendering m.m. samt två olika miljöer för att skapa 2D-ritningar och detta kräver inga extra avgifter.

vs.

Solidworks

IRONCAD

Inlärningskurva

Tar veckor att lära sig. Kräver dyra och långa utbildningar, samt att man lär sig rätt regler för att hantera modeller från olika användare.

Historik

Beroende av historik. Solidworks är beroende av historiken vilket gör det svårt att hantera många typer av ändringar.

Arbetsflöde

Omständlig teknik. Detta leder till långsamma processer som ofta tar dubbelt så lång tid i Solidworks.

Filhantering

Kräver separata part och sammanställningsfiler. Solidworks kräver flera olika filformat och komplicerad inpassning av många separata part-filer.

Kataloger

Begränsade möjligheter. Traditionella lösningar har bara "standard"-delar och kräver individuell redigering av dessa.

Koncept

Låst modell. Traditionell 3D CAD begränsar kreativiteten om Design Intent inte kan följas. Tidiga regler skalar bort dom bästa lösningarna!

Positionering

Traditionell 3D CAD saknar TriBall, vilket leder till tidskrävande metoder för positionering av parter och sammanställningar.

Tilläggsmoduler

Separata moduler. Traditionella 3D CAD system kräver ofta en extra avgift för att utöka programmet med flera funktioner.

Inlärningskurva

Kort inlärningskurva. Lär dig IRONCAD på några dagar med naturlig och logisk konstruktionsmetodik. Gratis svenskt och engelskt utbildningsmaterial.

Historik

Flexibel historik. Gör ändringar när och där det behövs med flexibel historik i IRONCAD.

Arbetsflöde

Gör jobbet på halva tiden med friare arbetsflöde och smart metodik i IRONCAD. Ger dig tids- och kostnadsbesparingar.

Filhantering

Skapa parter och sammanställningar i samma fil. Enkelt och överskådligt med samma filformat för sammanställning eller part. Självklart sparas parter och sammanställningar ut vid behov IRONCAD.

Kataloger

Anpassningsbara Kataloger. Skapa 3D-modeller med imponerande katalogsystem. Anpassa med enkelt drag och släpp.

Koncept

Stöd för Koncept. Stöd för konceptuell design och fria ändringar. Skissa, ändra och testa olika alternativ.

Positionering

Vi har TriBall. Exakt positionering, kopiering och Pattern hanteras med det patenterade verktyget TriBall, vilket ökar produktiviteten.

Tilläggsmoduler

Alla moduler ingår. I IRONCAD finns Sheet Metal, bildrendering m.m. samt två olika miljöer för att skapa 2D-ritningar och detta kräver inga extra avgifter.

1

Måste jag använda relationer/constraints när jag jobbar med Assemblies i IRONCAD?

Nej, i IRONCAD jobbar du med Assemblies utan krav på relationer/constraints. MEN du kan använda det i IRONCAD om du behöver det.

I IRONCAD har vi verktyget Triball. Det ger dig en möjlighet till enkel positionering av Assemblies (sammanställningar) i dina 3D-filer. Du behöver alltså inte tänka på tvingande constraints/relationer för att sätta ihop din konstruktion. Enkelt och fritt.

IRONCAD har constraints vid behov

Constraints kan vara riktigt användbart i vissa fall, men kanske helt onödigt i andra. Så det är det som är det fina med IRONCAD, du får det bästa från två världar. Du kan alltså använda constraints om du behöver i IRONCAD. Antingen på enstaka delar eller på hela din konstruktion.

2

Måste jag använda relationer/constraints när jag jobbar med Features i IRONCAD?

Nope, i IRONCAD jobbar du med Features utan krav på relationer/constraints. MEN du kan använda det i IRONCAD om du behöver det.

Triball är alltså din trogne följeslagare när det kommer till att exempelvis snabbt behöva spegla över din feature till andra sidan av din part. Du behöver inte sätta dit nya eller ändra befintliga constraints.

Parameterstyra features i din part vid behov

Men rätt var det är så har du ett behov att parameterstyra features i din part eller att en feature alltid måste ha ett visst avstånd till en kant. Här är constraints det självklara valet. I IRONCAD använder du constraints på dina features BARA när du behöver det.

3

Måste jag använda relationer/constraints när jag jobbar med Sketchen i IRONCAD?

Nix, i IRONCAD jobbar du med Sketchen utan krav på relationer/constraints. MEN du kan använda det i IRONCAD om du behöver det.

Här använder du Triball för att enkelt positionera din sketch precis i den koordinatriktning som du vill. Du kan exempelvis enkelt se eller referera till andra (senare features) när du redigerar sketchen för tidigare features.

Parameterstyra sketch

Om du exempelvis har en radie i din sketch som absolut måste ha samma radie oavsett vad du gör i sketchen. Eller du vill parameterstyra din sketch, då behöver du använda constraints. I Sketch verktyget i IRONCAD använder du bara constraints när du har behov av det.

4

Hur börjar man konstruera i IRONCAD på ett bra sätt?

Smart Assemby, är svaret på din fråga. I IRONCAD har vi färdiga kataloger, eller skapa dina egna, med färdiga Smart Assembly (Attatchment Points).

Med ”magnetiska fästpunkter” (Attachment Points) kan man lägga till platser/punkter på ett objekt som kan känna av andra objekt med likadana egenskaper. Dra sedan in dina objekt i en katalog för att sedan återanvända dem gång på gång i dina projekt.

Idealiskt för konstruktion och idealiskt som säljstöd

Du kan alltså återanvända och bygga upp egna kataloger med tusentals olika parter, sammanställningar och features med eller utan Attatchment Points. IRONCAD är alltså idealiskt för konstruktion och idealiskt som säljstöd. DU styr alltså ditt 3D-CAD system såsom DU vill använda det och inte tvärtom.

5

Vad menas parallella typer av parter i IRONCAD?

Alltså, i IRONCAD har du tillgång till parallella typer av parter som passar bäst för tillfället.

IRONCAD är på flera sätt ett otroligt mångsidigt 3D CAD-system. För att skapa och modifiera en part i 3D-scenen finns det i huvudsak tre "parallella" metoder som kan användas och t.o.m. kombineras, fler metoder än i de flesta andra 3D CAD-system.

Välj hur du vill modellera din part

Välj hur du vill modellera din part så att den passar ditt ändamål på bästa möjliga sätt.

6

Varför har IRONCAD dubbla solidkärnor?

Att IRONCAD använder två solidkärnor samtidigt, det är inget man egentligen lägger märke till i det vardagliga arbetet.

Förutom att "under huven" förenkla vissa komplexa moment utan att man som vanlig användare märker av det innebär det också att programmet kan ta hand om modeller som kommer från andra helt olika 3D CAD-system på ett väldigt bra sätt. Man kan dock behöva växla mellan de två i vissa situationer, vilket sker med en enkel knapptryckning.

Enbart IRONCAD som nyttjar både Parasolid- och ACIS-kärnorna samtidigt

Om man jobbar i ett 3D CAD-system som baseras på den ena solidkärnan, kan man nämligen få problem när man ska ta emot och hantera modeller som kommer från ett 3D CAD-system som baseras på den andra solidkärnan. Det är (än så länge) enbart IRONCAD som nyttjar både Parasolid- och ACIS-kärnorna samtidigt.

7

Kan jag modifiera importerad geometri i IRONCAD?

Naturligtvis, du kan enkelt modifiera importerad geometri med DFM (Direct Face Modeling) utan krav på feature recognition.

Du kan exempelvis importera en utbredd plåt från en DXF-fil och använda verktyget Sketch Bend för att lägga dit bockningar. Eller om du behöver öka på godstjockleken på en plastdetalj, så gör du det snabbt och smidigt med våra intelligenta verktyg för DFM.

Vissa moment förklaras bättre med en film

Kolla in denna film som visar hur smidigt det går att modifiera importerad geometri:

Psst...kolla även in tillägget Translator

Mot en blygsam kostnad så kan du utöka mängden format för import såsom BIM (*.ifc), Solidworks (*.sldprt, *.sldasm), Inventor (*.ipt, *.iam) samt många fler.

Klicka här för detaljer

8

Kan jag skapa 2D-ritningar i IRONCAD?

Självklart! Faktum är att du faktiskt har två olika ritningsmiljöer i IRONCAD.

Ja du läste rätt, men varför behöver man ens två olika 2D-ritningsmiljöer? Det är idealiskt för dig som tidigare har kört AutoCAD då du enkelt kan skapa nya (eller redigera befintliga) DWG/DXF-filer.

Den andra ritningsmiljön då?

Du kan skapa kompletta 2D-ritningar för tillverkning i IRONCAD i båda miljöerna med Stycklistor (BOM), toleranser, revisioner, håltabeller ja allting som du behöver. Två olika miljöer för maximal frihet och användarvänlighet.

Vi har bytt både AutoCAD och Solidworks till endast IRONCAD. Många andra typer av fixturer och verktyg har utvecklats på Hexagon. När det kommer till 3D CAD så ser vi en stor fördel att använda IRONCAD."

Patrik Kärrvall, R&D Manager, Hexagon Metrology.

Läs hela inlägget

9

Kan jag parameterstyra 3D-modeller vid behov i IRONCAD?

Naturligtvis, det fina med IRONCAD är exakt det. Använd parametrar vid behov och inte tvång.

IRONCAD kan alltså växla metodik enkelt vid olika behov, fritt eller parametriskt. Som sagt det bästa av två världar för optimal frihet. Använd den snabba, fria dynamiska metoden för konstruktion och koncept. Växla sedan över vid behov till en stelare parametrisk metodik för måttmässig varianthantering.

Fortfarande inte övertygad?

Vår kund NEFAB Packaging med över 300 användare använder IRONCAD på exakt detta sätt. Se nedan.

“NEFAB har över 300 IRONCAD-användare spridda över hela världen. IRONCAD löser våra olika behov av konstruktion som inget annat 3D-system klarar av. Vi använder den snabba, fria Dynamiska metoden för konstruktion och stelare Parametrisk metodik för måttmässig varianthantering; IRONCAD kan växla fritt vid behov."

Urban Olars, CAD ansvarig, NEFAB.

Läs hela inlägget

10

Kan jag använda Mekanismer / Kinematik vid behov i IRONCAD?

Jajjemän! Applicera constraints vid behov när du vill testa hur din konstruktion rör sig.

Genom att placera ut constraints mellan delar i IRONCAD kan man testa mekaniska leder och mekanismer. Du använder alltså constraints när du behöver och inte under tvång.

Du vet väl att vi har gratis utbildningsmaterial på svenska och engelska

Att lära sig 3D CAD behöver inte alls vara svårt eller dyrt. Därför har vi valt att släppa vårt utbildningsmaterial helt gratis och utan krav på registrering. Ta del av vårt utbildningsmaterial redan idag!

Vi låter några av våra kunder tala för oss

"Alla båtar är unika och flexibilitet är ett måste för oss. Som konstruktionsverktyg använder vi IRONCAD och som PLM-lösning använder vi DDM. Vi är mycket nöjda med båda lösningarna, likaså med supporten för från Solidmakarna som vi haft som leverantör i många år.”

Jan Wikar
CAD-ansvarig, Baltic Yachts

"NEFAB har över 300 IRONCAD-användare spridda över hela världen. IRONCAD löser våra olika behov av konstruktion som inget annat 3D-system klarar av. Vi använder den snabba, fria Dynamiska metoden för konstruktion och stelare Parametrisk metodik för måttmässig varianthantering; IRONCAD kan växla fritt vid behov.”

Urban Olars
CAD-ansvarig, Nefab Packaging Sweden AB

”Vi har konstaterat stora fördelar med att använda IRONCAD inom produktionen här på Husqvarna och är mycket nöjda med funktionaliteten i programmet samt den utbildning och support vi får av Solidmakarna”

Åke Lindholm
IT Coordinator NORDIC, Husqvarna Group

”Vi är på Ankarsrum är mycket nöjda med all den funktionalitet som ingår i IRONCAD. Med hjälp av programmet har vi under ett flertal år vidareutvecklat vår hushållsassistent på många områden, åstadkommit omfattande förbättringar och har en riktigt effektiv produktutveckling. Det är även så att vi kan nyttja IRONCAD inom flera olika områden, förutom konstruktion, så som verktyg för produktion, fixturer, visualiseringar etc.”

Anders Nilsson
Purchasing Manager, Ankarsrum Kitchen AB

”Vi använder IRONCAD till allt, även rena 2D pneumatik-scheman. Dessa kan vi sedan lägga på montageritningen om kunden önskar. Vi har konstaterat att det är överlägset i snabbhet och smidighet att jobba med jämfört med andra 3D CAD-program. Vi har blivit effektivare och gör stora tidsvinster. ”

Pål Hallström
Konstruktör, SMC Automation AB

"Vi bytte till IRONCAD från Solidworks och har inte ångrat oss en sekund. Med IRONCAD kan vi modifiera våra konstruktioner snabbt. IRONCAD spar tveklöst både tid och pengar åt oss."

David Erlandsson
VD/Försäljning, Lerocon AB
Förena dig med våra 2000+ kunder