Fyll i värden för User Name, Part Number, Description eller Material automatiskt och dynamiskt

Fyll i värden för User Name, Part Number, Description eller Material automatiskt och dynamiskt
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-11-21

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-11-21

5 min read

Code Generator låter dig automatiskt generera och tilldela User Name, Part Number och Description enligt variabler relaterade till modellen. Detta innebär att om du exempelvis hämta längden från en balk, tjockleken på en plåt, längden på en 3D-kurva och få in dessa värden per automatik till User Name, Part Number eller Description, så går allt detta och mycket mer att göra från just denna funktion.

Så här använder du Code Generator

Börja med att gå till katalogen ICM Tools, rulla sedan ned i katalogen tills du hittar Code Generator. Dra och släpp funktionen på den parten som du vill konfigurera.

Code Generator IRONCAD

I det övre vänstra hörnet finns fyra ikoner för att ladda och spara en konfiguration (1), spara inställda regler (2), ställa in nuvarande regler som standard (3) och ta bort eventuella fördefinierade inställningar (4).
Placera sedan markören i det fält (User Name, Part Number, Description eller Material) där du vill visa en ny variabel. Variabeln måste placeras inom "större än" och "mindre än" tecken, så här:

Code Generator IRONCAD ICM Tools

Under dessa fyra rader har vi två flikar. CustomData vilket innebär att vi kan hämta ett värde från ett CustomData (egna unika part egenskaper) eller Variables som definierar de variabler som ska användas för att anpassa User Name, Part Number och Description.

CustomData och Variables

Custom Data - fliken

Definierar CustomData som ska läggas till i parten och hur man genererar dem.

Name - Namn som ska tilldelas CustomData

Expression - Regel för att definiera värdet som ska tilldelas CustomData

Value - Värde som genereras av regeln och placeras i CustomData

Custom Data IRONCAD

Variable - fliken

Variable - Namn som skall tilldelas variabeln

Get from - Vart värdet skall hämtas ifrån

Name - Namnet/enhetsbeteckning på datan

  • ex. för ett parametervärde, namnet på den parametern
  • ex. för vikt kg, g, lb, oz
  • ex. för sizebox längd och bredd. SM_Unfold returnerar L- och W-måttet för den bockade plåten.

Dec - Antalet decimaler

Len. - fältets längd (-1 odefinierat)

Fill Chr - fyll med detta tecken (om Len.> 1)

Value - Värdet som hämtas från Get From

Get from Code Generator

Variabel typ Hämtar detta värde Alternativt namn
CustomData Value Värdet från Custom Data Namnet på CustomData som finns i parten
User Name Namnet på parten
Sizebox Height of Element Partens totala höjd
Sizebox Length of Element Partens totala längd SM_Unfold återger L-dimensionen för den bockade plåten
Sizebox Width of Element Partens totala bredd SM_Unfold återger W-dimensionen för den bockade plåten
Thickness of SheetMetal Plåttjocklek
Weight of Element Partens vikt Typ av enhetsbeteckning kg, g, lb, oz
Weight of Element in Water Partens vikt i vatten Typ av enhetsbeteckning kg, g, lb, oz
Parameter Value Namn på parameter Namnet på parametern som finns på parten
Volume of Element Partens volym
Shell Feature Tjocklek på den "shellade" parten
Thickness of IPROSteel Tjocklek på balkar som har denna egenskap
Code of SheetMetal Plåtens kodvärde
Part Number Partnummer
Description Benämning
Sweep Path or Extrusion Section Length Längden på guidekurvan i ett svep (2D eller 3D)
3D Curve Length Längden på en 3D-kurva
Document Properties Filegenskapsvärde Namnet på de egenskaper som finns i filen
Element Surface Ytarean från alla ytor på parten
Global Position X X-värdet för den absoluta positionen
Global Position Y Y-värdet för den absoluta positionen
Global Position Z Z-värdet för den absoluta positionen
Longest Value of Sizebox Det längsta värdet (bland L W H) i Sizebox
Number of Items Antalet länkade parter (både internt och externt

Exempel på hur Code Generator kan användas

Plåtdimensioner och materialkod

Nedan är ett exempel på hur vi kan visa plåtdimensioner i historieträdet samt under plåtens partegenskaper vilket gör att vi kan få det att visas i BOM. Ändras storleken på plåten så uppdateras självklart värdena i egenskaperna också.

1) Dra ut och släpp Code Generator på en plåt

2) Välj sedan att hämta en befintlig konfigurationsfil

3) Välj Plåt_LxWxT

4) Tryck sedan på Ok

Nu hämtas plåtdimensionerna och materialkoden per automatik och läser in dem där vi vill att de skall visas.

Nu visas de under Part Properties:

Totala längden på guidekurvan från ett svep

Nedan är ett enkelt exempel på hur vi kan visa den totala längden på en guidekurva från ett svep. Först drar vi ut och släpper Code Generator från ICM Tools katalogen på vår part.

1) Variable - Som variabel skrev vi SWL, självklart kan vi skriva vad som helst, men håll det gärna kort och enkelt

2) Get From - Här väljer vi vart i från värdet skall läsas och i detta fall blir det Sweep Path or Extrusion Section Length

3) Nu anger vi vart vi vill att SWL-variablen skall visas. Glöm inte "större än" och "mindre än". Vi valde att placera den för enkelhetens skull vid User Name.

4) Verkställ

Nu ser vi att svepets längd visas i historieträdet. Hade vi valt att lägga <SWL> även under Part Number och/eller Description så får vi ju över detta värde till BOM.

Svep längd BOM

Code Generator finns tillgängligt i tilläggsprogrammet IronCAD Mechanical som ingår när du har ett aktivt supportavtal. Har du inget avtal? Vänligen kontakta oss på info@solidmakarna.se eller 08-556 - 185 40.

X