Hjälpcenter

5 min read
Hur byter jag standardmall för 3D-scenen?

publicerat

|

2020-01-01

REv.

Hur byter jag standardmall för 3D-scenen?

Gå till knappen New... och välj Scene och OK.

ironcad meny

Markera 3D-mallen som ska vara standard och klicka på knappen
Set Selection as Default Template.