Hjälpcenter

5 min read
Varför kan jag inte se mina ritningsmallar trots att jag har kopierat in dem?

publicerat

|

2020-01-01

REv.

Varför kan jag inte se mina ritningsmallar trots att jag har kopierat in dem?

Anledningen till detta är att standardsökvägen för mallarna byttes mellan SP1 och PU1 i 2020. Stäng först IRONCAD. Sedan behöver ni se till att ni kan se dolda filer och mappar. Det gör ni genom att i Utforskaren gå till fliken Visa>Visa dolda objekt.

Navigera sedan till den nya sökvägen:

C:\Users\DIN ANVÄNDARE\AppData\Roaming\IronCAD\IRONCAD\23.0\en-us\Template

Välj exempelvis Drawing mappen om det gäller era ritningsmallar, följt av önskad undermapp, klistra sedan in era mallar här.