Hjälpcenter

5 min read
Vart hittar jag mina stycklistemallar (BOM)?

publicerat

|

2020-01-01

REv.

Vart hittar jag mina stycklistemallar (BOM)?

Se till att ni kan se dolda filer och mappar. Det gör ni genom att i Utforskaren gå till fliken Visa>Visa dolda objekt.

Utforskaren i windows


Navigera sedan till sökvägen:
C:\Users\DIN ANVÄNDARE\AppData\Roaming\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\Template

Välj BOM mappen för stycklista, följt av önskad undermapp.

Om du har en tidigare version än IronCAD DCS 2020 PU1 så ligger mallarna här:
C:\Program Files\IronCAD\*VERSION*\AppData\en-us\Template