Animera längs en given bana

Animera längs en given bana
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-04-08

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-04-08

5 min read

I vissa fall kan du behöva visualisera hur ett objekt rör sig i en given bana. I IRONCAD har vi en hel katalog med givna animeringsrörelser, men i vissa fall har du en egen 2D-profil eller 3D-kurva som objektet skall följa. I inlägget går vi igenom hur du gör precis just detta.

Skapa en guidekurva

I detta fall skall vi animera en låda som skall följa transportbanan. Eftersom lådan endast skall röra sig i X-Y led så räcker det med att vi skapar en 2D-profil. Gå till fliken Sketch>2D-Shape och skapa din kurva. Vi kommer sedan projicera av kanten på transportbanan och förskjuta (Offset) kurvan så att den ligger centrerad i transportbanan. Därefter kommer kurvan att kapas (Trim) för att skapa en start och stopp-punkt. Känner du dig osäker på hur du gör detta så kan du kika på detta klipp:

Skapa animeringen

För att skapa animeringen så går vi först till fliken Visualization. Markera sedan din part eller sammanställning och tryck sedan på Add New Path. Under Motion Type väljer du Custom följt av Motion time där du anger antalet sekunder för animeringen. Tryck sedan på Verkställ. Nu kommer du se ett rutnät, vilket är rutnätet för din animering. Här väljer du nu Select Path och klickar sedan på 2D-profilen. Avmarkera nu animeringskurvan genom att klicka någonstans i Scene-bakgrunden. Tryck sedan på On följt av Play. Kika på detta klipp:

Anpassa animeringen

I detta fall vill vi även att lådan skall vrida sig vinkelrät längs kurvan. Detta går att få till genom att ändra en inställning för animeringen. Markera först din part eller sammanställning som är animerad. Klicka sedan på animeringskurvan för att komma tillbaka till rutnätet. Högerklicka nu på rutnätet och välj Animation Path Properties. Under Orientation At Type byter du till Along Path följt av Ok. Tryck sedan på On och Play.

Skapa en animering längs en 3D-kurva

Det går också att skapa en animering längs en 3D-kurva och principen är precis enligt ovan enda skillnaden är att du väljer 3D-kurvan i stället för 2D-profilen. I denna film så använder vi oss utav en robot som är definierad med låsningar vilket gör att vi även får en mekanisk rörelse i vår animering. Låsningar är alltså inget krav för att göra animeringen längs en 3D-kurva. Här använder vi en kant på en befintlig part och genererar vår guidekurva utifrån denna. Det gör man genom markera kanten (grönmarkerad) håll ned Shift för att markera flera linjer, därefter högerklickar du på en linje och väljer Create>3D-Curve. Kika på filmen nedan:

Fri utbildning på IronCAD Academy

Om du vill lära dig mer om hur Animeringar och IRONCAD fungerar tillsammans så spana in denna film på IronCAD Academy:

https://www.ironcad.academy/tutorial/ovning-66-videoanimering-del-1-2

>