Anpassa ritningshuvudet mot DDM

Anpassa ritningshuvudet mot DDM
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-03-06

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-03-06

5 min read

I detta blogginlägg kommer vi att beskriva hur du kan anpassa ritningshuvudet i din 2D-ritningsmall för att det ska fungera smidigt med DDM och visa önskad information.

CAD Parameter Mapping

Via CAD Parameter Mapping verktyget i DDM-admin kan du styra vilka attribut som skall visas som standard på b.la. parten i 3D scenen. Det går även att styra vilken riktning värdena ska skrivas, från CAD till DDM eller från DDM till CAD eller i båda riktningarna. Tänk på att de ändringar du har gjort i detta verktyg inte slår igenom förrän man startat om DDM. Längst ned i detta inlägg hittar du listor med några av de standard attributen som finns i DDM.

Anpassa ritningshuvudet i IRONCAD mot DDM

Om du är ny användare av både IRONCAD och DDM rekommenderar vi att du tittar först på dessa två filmer så du förstår hur ritningsmallarna i IRONCAD fungerar:

Ritningsblankett Del 1/2 samt Ritningsblankett Del 2/2

Anpassa ritningshuvudet i IRONCAD

När parten/sammanställningen läses in i DDM så placerar DDM attribut i olika "källor".

Dels finns de under filegenskaperna av 3D-modellen...

DDM attribut IRONCAD

...eller part/sammanställningen i historieträdet under Part- och/eller Sammanställningens egenskaper...

Customdata IRONCAD

...samt från ritningens filegenskaper:

attribut 2d ritning

Koppling av attribut

Hur kopplar vi nu våra attribut till 2D-ritningen? Öppna upp den ritningsmallen du vill ändra. Det gör vi genom att gå till Menu>File>Open

Menu File Open

Navigera sedan till sökvägen för dina mallar (https://www.solidmakarna.se/hjalpcenter/vart-hittar-jag-mina-2d-ritningsmallar) markera den mallen du vill öppna och tryck sedan på ok.

På denna ritningsmall vill vi exempelvis hämta ett attribut från 3D-modellen (Partnummer). Då väljer vi först textverktyget under Home- fliken och drar sedan ut vår textruta genom att hålla ned vänster musknapp:

För att ta reda på det attribut vi vill använda så växlar vi över till 3D-scenen och högerklickar på vår part och väljer Part Properties (som nämnt så kan det även vara en sammanställning och då blir det Assembly Properties). Under Name hittar vi exempelvis attributet PART_NO och det är detta vi vill ha in i vår ritningsmall.

Custom Attributes IRONCAD

Vi växlar nu tillbaka till 2D-ritningen och nu kan du antingen dubbelklicka på textrutan för att komma in i egenskaperna alternativt högerklicka på textrutan och välj Properties. I fältet text vill vi nu ha in vårt attribut, men för att IRONCAD skall förstå i från vilken källa som attributet skall komma ifrån så behöver vi lägga till en kodrad före vårt attribut. Eftersom detta kommer i från 3D-modellens egenskaper så lägger vi till raden $PRPPart samt behöver vi även lägga till "IC-".

Vår kod som då skall in i ritningshuvudet blir då: $PRPPart:"IC-PART_NO"

Tryck sedan på OK

attribute part ironcad ddm

Principen att lägga in andra värden är nästan identiskt ovan bortsett från vilken källa av attribut vi vill läsa i från. Om vi t.ex. nu istället vill läsa i från filegenskaperna på ritningen så kan vi först då skapa ett textfält på samma sätt som ovan men att vi byter ut källan för attributet genom att ändra lite i vår kod något. Vi vill nu då i detta fall ha skapat datum av ritningen, då kan vi nu gå in i ritningens egenskaper och leta rätt på detta värde vilket är DRAW_INITIAL_CREATE_DATE_DATE.

Attribute drawing ironcad

Nu för att få in kopplingen rätt modifierar vi vår kod nu genom att lägga till $PRPDrawing och IC-, vår kod blir då: $PRPDrawing:"IC-DRAW_INITIAL_CREATE_DATE_DATE"

IC Draw attribute

Ändringslistan byggs även upp på detta sätt med attribut:

Revision history ironcad ddm

När vi är klara med våra ändringar av mallen så trycker du på Save för att spara dina ändringar i mallen.

Här kan du ladda ned ritningsmallen som vi använder som exempel i detta inlägg (sparad i v2023 av IRONCAD):

Ritningsmall

DDM-Attribut för ritningsmall

Listan nedan visar alla standard attribut som kan läggas till i en ritningsmall. Mallen kan konfigureras för att hämta attribut från 3D-scenen eller ritningens. För att infoga något av dessa attributvärden i ritningshuvudet så kan du kopiera ifrån listorna nedan:

Standard attribut för 3D-scenen

CAD- Attribut DDM- Attribut
Part Number PART_NO
Issue PART_ISSUE
Description 1 PART_DESC1
Description 2 PART_DESC2
First Issue Creation Date PART_INITIAL_CREATE_DATE_DATE
First Issue Creation User PART_INITIAL_CREATE_DESIGNER
Current Issue Creation Date PART_INITIAL_CREATE_DATE_DATE
Current Issue Creation User PART_DESIGNER
Material Name PART_MATERIAL
Colour PART_COLOUR
Unit of Length PART_U_OF_L
Unit of Weight PART_U_OF_W
Mass PART_MASS
Density PART_DENSITY
Surface Area PART_SURFACE_AREA
Surface Finish PART_SURFACE_FINISH
Volume PART_VOLUME

Standard attribut för 2D-ritningen

CAD- Attribut DDM- Attribut
Number DRAW_NO
Issue DRAW_ISSUE
Description 1 DRAW_DESC1
Description 2 DRAW_DESC2
First Issue Creation Date DRAW_INITIAL_CREATE_DATE_DATE
First Issue Creation User DRAW_INITIAL_CREATE_DESIGNER
Current Issue Creation Date DRAW_CREATE_DATE_DATE
Current Issue Creation User DRAW_DESIGNER
Keywords DRAW_KEYWORDS
Comments DRAW_COMMENT

Standard attribut för revisionsändringar för 3D-scenen

CAD- Attribut DDM- Attribut
Current Issue number PART_CN_ISS_1
Previous Issue Number PART_CN_ISS_FROM_1
Up-Issue Date PART_CN_DATE_ONLY_1
Up-Issue Time PART_CN_TIME_ONLY_1
Up-Issue Date and Time PART_CN_DATE_1
Change Note Number PART_CN_NO_1
Change Made By PART_CN_BY_1
Change Note Short Reason PART_CN_RFC_1

Attribut för revisionsändringar för 2D-ritningen

CAD- Attribut DDM- Attribut
Current Issue number DRAW_CN_ISS_1
Previous Issue Number DRAW_CN_ISS_FROM_1
Up-Issue Date DRAW_CN_DATE_ONLY_1
Up-Issue Time DRAW_CN_TIME_ONLY_1
Up-Issue Date and Time DRAW_CN_DATE_1
Change Note Number DRAW_CN_NO_1
Change Made By DRAW_CN_BY_1
Change Note Short Reason DRAW_CN_RFC_1

>