Attachment Points i IRONCAD

Attachment Points i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

En Attachment Point (även AP eller magnetisk fästpunkt) är en typ av koordinatpunkt knuten till ett objekt i 3D-scenen (t.ex. en Feature, Part eller Assembly) som också har en motpart som den vill hitta, när objektet den tillhör angränsar ett annat objekt med motsvarande AP. Vilken typ av objekt i sig som man satt en fästpunkt på spelar ingen roll.

attachment IRONCAD

Dessa fästpunkter är väldigt användbara i flera syften, men kanske främst vid layoutarbete där man enkelt kan få den att hamna på rätt plats automatiskt. Allt man behöver göra är att dra-och-släppa ett preparerat objekt in i 3D-scenen från en katalog, i närheten av en befintlig fästpunkt och den hamnar på rätt plats med rätt orientering automatiskt!

Magnetiska fästpunkter (Attachment Points)

Med ”magnetiska fästpunkter” (Attachment Points) kan man lägga till platser/punkter på ett objekt som kan känna av andra objekt med likadana egenskaper. Det sker främst när de släpps från en katalog på ett objekt med just likadana fästpunkter. På så vis kan man snabbt och enkelt plocka ihop t.ex. en robot eller en ram för ett lagertält.

ironcad robot

Man kan även ta tag direkt på ett objekts fästpunkt och dra och släppa den på en annan synlig fästpunkt i 3D-scenen. De behöver inte ha likadana egenskaper utan fäster ändå.

ironcad 3d attachment points

Skapa Attachment Points

Verktyget för att skapa dessa finns under fliken Tools, ikongruppen Intelligence. Det går även att skapa fästpunkter via högerklicksmenyn på Centrumhandtaget för TriBall:

triball ironcad 3d

Den främsta skillnaden mellan de två sätten att skapa fästpunkter är att den som skapas med TriBall inte automatiskt blir associativ med geometrin den sätts på, vilket den blir när man klickar ut den med verktyget eller drar en fästpunkt från en katalog. Eftersom en punkt eller yta lyser upp i grön färg blir den också associativ till just den punkten eller ytan.

ironcad attachment points

En fästpunkt kräver inga särskilda egenskaper för att fungera via drag-och-släpp mellan varandra direkt i 3D-scenen. Men om man vill få funktionen för automatisk placering när man släpper från en katalog, måste man ange några grundegenskaper på fästpunkten.

Attachment Point Name and Behavior

Markera och högerklicka på fästpunkten, välj Set Name and Behaviors.

set name behavior

Ett nytt fönster kommer fram och visar alla de egenskaper som går att koppla med fästpunkter. Till att börja med är namnet User Name den enskilt viktigaste egenskapen.


attachment points ironcad

Namnet styr om fästpunkten ska kunna hitta andra fästpunkter inom samma objekt som den släpps på, när den dras ut från en katalog. Den begränsas då till att enbart bry sig om de med samma namn, övriga ignoreras. Man kan ytterligare begränsa hur fästpunkter hittar varandra genom egenskapen Type som anger om fästpunkten är en Male, Female, Neutral eller No paired. En fästpunkt av typen Male är enbart kompatibel med en annan fästpunkt av typen Female och vice versa.

male female attachment point ironcad

Typen Neutral hittar varandra i båda riktningar, därav namnet. Typen No Paired är grundegenskapen.

TriBall och Attachment Points

robot ironcad

En AP flyttas och orienteras genom att först markeras så att den lyser gult, därefter aktiveras TriBall. När TriBall aktiveras på en part eller smst som innehåller fästpunkter, kan den enkelt flyttas mellan befintliga fästpunkter via [TAB]-tangenten. På så vis kan man använda flera fördefinierade positioner för att flytta TriBall mellan dem på ett smidigt sätt.

tab tangent ironcad

Återanvänd Attachment Points via kataloger

Fästpunkter kan även återanvändas på ett smidigt sätt via kataloger. Håll ned höger musknapp för att dra en markerad fästpunkt till en katalog. När en fästpunkt ska släppas ut från en katalog, se bara till att först markera rätt objekt. En yta, kant eller punkt lyser upp i grönt. Att markera ett objekt innan något släpps från en katalog är viktigt även i andra sammanhang i IRONCAD. Justera ev. dess position och orientering med TriBall.


ap robot ironcad

Ta bort en Attachment Point

För att ta bort AP’s högerklickar man på den och väljer Delete AP.

delete ap ironcad

Automatisk orientering vid användning

En fästpunkt som släpps från en katalog på ett objekt  som har en motsvarande inställd fästpunkt, kommer automatiskt att fästas mot den andra. De har då den inbördes orienteringen att de blå Z-axlarna pekar i motsatt riktning medan de röda X-axlarna pekar i samma riktning.

attachment point ironcad

Synlighet i 3D-scenen

Varje *.ics-fil har bakgrundsinställningar för kontroll av synligheten av de fästpunkter som ev. finns i 3D-scenen. Därför kan man även kontrollera detta i ICS-mallen via högerklick i bakgrunden och alternativet Show…

Attachment Points – visar AP’s hela tiden.

Hide Attachemnts Points on Selection – Släcker ned AP’s när objekt markeras.

scene properties ironcad

>