Sizebox- och Shape-handtagen i IRONCAD

Sizebox- och Shape-handtagen i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-01-06

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-01-06

5 min read

De runda Sizebox-handtagen i IRONCAD ger dig som användare direkt och exakt kontroll över måttmässiga förändringar av features.

OBS! Från version 2022 har Sizebox-handtagen fått olika färger, där de tidigare alla var röda. Röd motsvarar nu Length (intern X-riktning), medan grön motsvarar Width (Y-riktning) och blå motsvarar Height (Z-riktning).

De allra flesta IRONCAD-användare vet att man lätt kan dra i ett Sizebox-handtag (eller flera samtidigt) för att ändra dimensioner av en viss form till exakta mått och i stort sett alla IRONCAD-användare vet att det dessutom finns högerklicks-alternativ på handtagen, som gör att man kan få fram olika alternativ för att kunna snappa mot andra mer eller mindre lättåtkomliga geometriska punkter på olika objekt i 3D-scenen.

Men det är nog färre som vet om att det faktiskt finns ytterligare en uppsättning handtag på samma feature, som låter dig använda dra direkt på linjerna i tvärsnittet (Sketch). Dessa kallas för Shape-handtag och har istället en kantig form och röd färg.

På bilden, från version 2023, visas även det triangelformade "extruderingshandtaget" med måttet för formens tjocklek, vilket alltid motsvarar Height eller den interna Z-riktningen för en extrudering.

Det går lätt och enkelt att växla mellan de runda Sizebo-handtagen och de kantiga Shape-handtagen, antingen genom att klicka på den vita växlingsikonen vid den cyanblå extruderingspilen eller genom att använda kortkommandot [TAB] på tangentbordet när en form är markerad.

Tekniken med Shape-handtag är supersmart (och under huven tekniskt avancerad) men samtidigt väldigt lätt att använda för att direkt dra och ändra på olika linjer "inuti" ett tvärsnitt, utan att behöva gå in via Edit Cross-section. Man jobbar alltså med sketchens linjer "utanför" själva sketchen på ett sätt som är unikt smidigt för 3D CAD.

Att använda Shape-handtag kan fungera bra även om du har en "låst" skiss (via constraints), eftersom handtagen inte bryter låsningarna. Tänk dock på att effekten av din ändring begränsas om man använder constraints. En "fullt definierad" sketch kan inte ändras via handtag utan enbart via de mått som angetts och som kontrollerar samtliga linjers längd och position i sketchen. Det betyder att man med en fullt definierad sketch faktiskt "förlorar" en viss sorts kontroll och smidighet, varför vi sällan rekommenderar användningen av constraints i sketchen!

Associera Shape-handtag mot en kant

Du kan associera ett Shape-handtag mot en kant, vilket gör att linjen i sketchen alltid kommer att ligga i höjd med den valda kanten. Denna funktion liknar till viss del att använda en s.k. Mate-constraint, med undantaget att geometrin inte slutar att fungera om man väljer att bryta associationen. Constraints är aldrig ett krav i IRONCAD och därför råkar du heller inte ut för problem med förlorade associationer.

Dra profilerna i vilken riktning du vill

Shape-handtagen gör det också möjligt för användare att välja en referenspunkt, som är förskjuten från handtaget, för att sedan använda [Shift] Snap-kommandot, för att snappa till en känd punkt.

Shape-handtagen har också möjligheten att ändra orienteringen så att du kan dra profilerna i exakt den riktning som krävs. Detta är otroligt kraftfullt och ger en sorts "dynamisk kontroll" vid väldigt många olika situationer.

Ändra flera Sizebox-handtag på samma gång

En annan smart funktion är att du kan markera flera IntelliShapes samtidigt genom att ändra på flera Sizebox-handtag på samma gång. Du kan till exempel ha flera hål i en part och synkronisera diametrar eller höjder genom att först [Shift]-markera IntelliShapes och därefter redigera dimensionerna via Property Browser.

Flytta och redigera storlek samtidigt

Förutom att ändra storleken på flera features samtidigt kan du dessutom flytta vissa features samtidigt som du ändrar storleken på andra - i samma moment. Om du markerar alla features (håll ned [Shift]-tangenten) och drar i ett runt Sizebox-handtag så redigeras storleken.

Men om du växlar mellan Shape-/Sizebox-handtaget på vissa enskilda features i din markering, så kommer de features som är inställda på Shape-handtaget istället att flyttas när ett Sizebox-handtag dras för att justera storlek.

Här är ytterligare ett exempel där flera features ändrar form och position samtidigt.

Sätt ett Sizebox-handtag som "Aktivt"

Du kan välja att sätta ett "aktivt" Sizebox-handtag, så att du varje gång du går in i Sizebox-läget på din feature kommer just till det Sizebox-handtaget först. Om du alltid gör en storleksförändring från samma handtag (t.ex. en cylinders diameter) så kan det vara en bra idé att sätta just det handtaget som "aktivt".

>