Copy Linked Body - Länkad variantmodell

Copy Linked Body - Länkad variantmodell
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-08-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-08-01

5 min read

Med TriBall kan man skapa en länkad variantmodell, vilket är en väldigt kraftfull funktion när man behöver en "master-modell" som i sin tur påverkar andra likadana eller varianter av samma modelltyp. Det går även att nyttja kataloger för att återanvända kopior av master-modellen.

Funktionen Copy Linked Body introducerades med v2023 och finns för tillfället enbart genom de inre cyanblå handtagen och speglingsfunktionen (Mirror) på TriBall.

>