DDM Focus Workshop - Business Unit Access Control

DDM Focus Workshop - Business Unit Access Control
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-11-30

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-11-30

5 min read

En genomgång av Busienss Units i DDM. Business Units ger förbättrade åtkomstkontroll i bland annat större DDM-installationer. Till exempel, affärsenheter i större organisationer som arbetar med separata avdelningar, var och en med ansvar för olika dokument.

>