DDM IronCAD Workshops

DDM IronCAD Workshops
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-03-20

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-03-20

5 min read

Det finns en hel del DDM-tutorials att titta igenom för att få bättre kunskaper kring hur man använder DDM och IRONCAD tillsammans. Dessa finns tillgängliga på CSI's DDM-hemsida.

Vi har även gjort dom tillgängliga här nedanför i detta inlägg.

DDM Tutorials Step 1

Understanding & Configuring the CAD Integration between DDM & IronCAD

Länkar till avsnitt i videon:

0:30 Starting the IronCAD integration with DDM
1:10 Configuring the Integration
2:00 Configuring the IronCAD Quick Access Toolbar
4:20 Calling DDM from IronCAD
5:00 Configuring DDM options when working with IronCAD
6:15 Configuring the Scene Browser in IronCAD
6:55 The DDM ‘working’ directory

DDM Tutorials Step 2

Creating IronCAD Parts, Assemblies and Drawings

Länkar till avsnitt i videon:

00:40 Pinning and unpinning a folder, setting the current working folder
01:25 Creating a IronCAD part and storing it to DDM
02:20 Assigning a part number, description and category
02:45 Choosing a folder to save to, current working folder
04:30 Creating neutral file formats, e.g. STEP files
06:00 Loading specific file versions
06:30 Creating a IronCAD drawing and storing it to DDM
07:40 Creating neutral file formats, e.g. DXF files
08:35 Creating a search favourite
09:40 Handling IronCAD part and assembly scene files in DDM
12:55 Creating a IronCAD assembly (load sub-part) and storing it to DDM
18:15 Examining product structure in DDM
18:50 Reserving items back to the project folder

DDM Tutorials Step 3

BOM Management and the Release Manager

Länkar till avsnitt i videon:

00:35 Viewing the product structure in DDM
00:50 DDM BOM editor
01:20 Showing the BOM as a Bill of Quantity
02:15 Configuring columns in the BOM editor window
03:25 Setting position numbers and ordering the BOM
04:25 Hiding items not required on the BOM
05:25 Modifying quantities in the BOM
06:50 Adding items to the BOM
07:40 Linking documents to part records
10:10 Exporting the BOM to Excel
10:50 Viewing BOM reports
11:10 Using the Release Manager
13:35 Changing lifecycle state using a folder action & workflow
13:55 Creating a folder action
14:10 Reserving items into a folder/folder action
15:30 Moving a folder/folder action through a workflow

DDM Tutorials Step 4

Change Orders and Up Issuing Models and Drawings

Länkar till avsnitt i videon:

01:10 Raising a Change Order
02:25 Customising DDM toolbars
03:00 Reserving affected items for change to the change order folder
03:40 Sending the change order folder forward in the workflow
04:40 Automatically created change order tasks
05:55 Re-assigning work
06:40 Up-issuing a model and drawing in IronCAD as part of a change order
11:10 Using the Replace In Manager
12:20 Setting permissions for users to replace into ‘Released’ assemblies
13:40 Load window warning showing that later issues of components are available
14:30 Referencing up-issued items back to the project folder
14:50 Closing a change order

DDM Tutorials Step 5

Copying Models and Drawings and Renaming

Länkar till avsnitt i videon:

1:20 Creating new ‘as hoc’ dividers in a folder
2:05 Creating a copy of an existing assembly using ‘Save-As’
6:15 Moving items in a folder to a divider
6:50 Renaming items

Det finns även en något äldre spellista på CSI's youtube-kanal.

>