Ersätta kopierade parter med länkning

Ersätta kopierade parter med länkning
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-11-03

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-11-03

5 min read

Ibland kan man komma på i efterhand att "den där parten skulle jag egentligen ha länkat" när man redan har kopierat parten runt om i sin konstruktion. I ett sådant läge är det lätt att man tänker att "det är bara att ta bort kopiorna manuellt och länka om allting med TriBall". Visst går det att göra så, men det kan vara tidskrävande, speciellt om man har tiotals eller hundratals instanser av den parten.

I det här inlägget går vi igenom hur du ersätter redan kopierade parter med en länkning.

Som exempel använder vi konstruktionen nedan. I det här fallet har användaren kopierat I-balken (grön) i flera instanser med TriBall. När en kopia har gjorts med TriBall så innebär det att parterna är helt oberoende varandra trots att de (från start) är geometriskt lika. Det leder till att om man vill ändra i någon balk men vill att ändringen skall vara lika på alla instanser behöver man göra förändringen på alla balkar. Det är alltså då smidigare att ha balken som en länk.

balkar

Vi markerar en balk och går sedan till Home-fliken och trycker på Save As Part/Assembly. Detta gör vi för att spara ut parten till en fristående ICS-fil samtidigt som den bibehåller en "extern länk".

För att ändringen skall synas tydligare så har vi valt att lägga en röd färg på den balken som är externt länkad.

en röd och en grön balk

Här väljer vi nu vart parten skall placeras på datorn, förslagsvis placeras ICS-filen i mappen för projektet. Se även till att alternativet Link to current scene är markerad.

dialogruta

Markera sedan parten och dra-och-släpp den sedan i en katalog. Det går naturligtvis att lägga parten i vilken katalog som helst, men i detta fall har vi skapat en ny tom katalog. Parten behöver inte sparas i katalogen utan vi använder katalogen temporärt och bara för detta syfte.

ironcad röd och grön balk

Eftersom parten är externt länkad till en ICS-fil så kommer vi att få upp en dialogruta som frågar om vi vill behålla den externa länken i katalogen, vilket vi vill.

Tryck Ja här.

dialogruta externlänk

För att ersätta de kopierade parterna håller vi nu ner [Ctrl]-tangenten på tangentbordet, samtidigt som vi drar med vänster musknapp och släpper på den parten som skall ersättas, vilket i vårt fall blir de gröna balkarna. Upprepa processen med att släppa från katalogen på en av parterna, tills alla parter har blivit ersatta.

CTRL dra

Om vi nu tittar i historieträdet så ser vi en liten ikon vid parten i form av en kedja, detta indikerar på att parterna är externt länkad.

historieträd cad

När man har färre kopierade instanser som skall ersättas så är ovanstående metodik ett smidigt och snabbt sätt.

Det finns även ett annat sätt att göra på om man har många kopierade instanser i sin scen. I ICM Tools-katalogen finns ett verktyg som heter Replace Elements (tillgängligt för alla som har ett supportavtal). För att demonstrera denna funktion använder vi oss av samma konstruktion som tidigare där vi fortfarande har den röda balken utsparad som en extern länk till en ICS-fil.

Dra-och-släpp Replace Element på den parten som skall ersättas.

balkar mjukvara

I detta läge får vi nu välja, via ett Utforskarfönster, en fil som ska ersätta den gröna balken. Här markerar vi ICS-filen och trycker sedan på Öppna.

dialogruta ironcad

Vi får därefter upp en dialogruta där vi ska välja vilka egenskaper som ska styra vad som ska ersättas. I vårt fall så har vi identiska artikelnr (Part Number) på våra gröna balkar. Då är det smidigast att välja att ersätta alla parter med likadana artikelnr.

Tryck sedan på den gröna bocken för att fortsätta.

externa länkar ironcad

Nu har alla tidigare "kopierade" parter ersatts med en "länkad instans" istället:

balkar i ironcad

Vi konstaterar även detta genom att titta i historieträdet efter den lilla kedjeikonen:

historieträd

>