Exportera flera parter samtidigt till separata filer

Exportera flera parter samtidigt till separata filer
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-01-09

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-01-09

5 min read

Det finns ett smidigt verktyg om man vill exportera flera parter (batch export) samtidigt till separata filer. Verktyget heter Export Elements och finns i ICM Tools katalogen. Markera de parter du vill exportera (håll ned CTRL+SHIFT tangenterna), sedan drar och släpper du in verktyget Export Elements i scenen.

sterlingmotor export

I den vänstra kolumnen så väljer du till vilken eller vilka filformat som du vill exportera till. Under varje flik finns inställningar för respektive filformat. Om du bockar i rutan i nedre vänstra hörnet, Export in folder of the scene, så exporteras filerna till projektmappen där ursprungsfilen är sparad. Eller så kan du själv välja till vilken mapp filerna skall exporteras.

export elements

När du sedan är färdig så trycker du på Export, då kommer filerna att placeras i den utvalda mappen. I detta fall får vi filer i både *.STEP och *.X_T (Parasolid) formatet.

filer export elements

>