Felsökning av VPN-anslutning till DDM-servern

Felsökning av VPN-anslutning till DDM-servern
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-05-08

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-05-08

5 min read

DDM använder tre olika anslutningsmetoder. Detta inlägg täcker varje metod och hur du diagnostiserar och åtgärdar problem med varje metod.
Vid användning av passiv FTP används följande portar: 20, 21, 1433, 9896, 9897.

FTP-anslutningar krävs.

Web / WCF anslutning

Den första metoden är "Web" eller "WCF" vilket är beroende av inställningarna som definierats i DDM-klientens konfiguration:

DDM Client Configuration VPN

Nu kommer en anslutning försöka skapas via: DDMSERVER:9897.

För att testa denna anslutningsmetod, så försök nu att logga in på i DDM Admin- verktyget. Administrationsverktyget ansluter endast till servern via WCF, och om inloggningen lyckas, kan WCF ansluta! Men om inloggningen misslyckas fast fungerar på en annan klient kan port 9897 eller DDM Admin-applikationen vara blockerad av serverns eller klientens brandvägg, eller VPN-programvaran.

Anslutning till SQL

Den andra metoden är test av en direkt SQL-anslutning. Anslutningen använder port 1433 och ett servernamn som är definierat på servern. I vårt fall är servernamnet DDMSERVER:1433. Om denna anslutning misslyckas under inloggningen till DDM Office kommer du att se följande felmeddelande:

Named Pipes Provider DDM

Detta innebär att antingen applikationen eller port 1433 är blockerad, återigen i brandväggarna eller VPN-systemet. För att testa SQL-anslutningen, skapa en tom textfil och döp om den från "Ny textfil.txt" till "Test.udl" och dubbelklicka på den. Detta öppnar testverktyget för SQL. På fliken "Provider" måste du (för DDM 2020.01 och senare ange) "OLE DB Provider for SQL Server", för versioner före 2020 måste du ange "SQL Server Native Client 11.0".

Data Link Properties DDM
2020.01 och senare versioner

data link properties ddm earlier
Tidigare versioner än 2020

Fyll sedan i den nödvändiga informationen, såsom serverns namn och standardinloggningsuppgifterna som är användarnamn: desmgr och lösenord: Desmgr[1234]. Om din DDM-installation gjordes för länge sedan kan inloggningen vara samma användarnamn och lösenord då: desmgr

data link properties connection ddm
2020.01 och senare versioner

Data Link Properties Earlier Connection DDM
Tidigare versioner

Efter detta klickar du på "Test Connection". Om detta lyckas får du en liten popup som anger detta:

test connection succeeded ddm

Detta innebär att port 1433 är öppen, men DDM-applikationen tillåts inte använda den. Detta indikerar att det kan finnas en begränsning eller blockeringsregel som hindrar DDM-applikationen från att använda port 1433. Du kan då behöva konfigurera brandväggar eller VPN-system för att tillåta DDM-applikationens åtkomst till porten.

Men om denna anslutning skulle misslyckas får du ett meddelande som anger hur och varför det har misslyckats, oftast att "servern inte finns", vilket innebär att klienten inte kan ansluta till en SQL-instans på denna adress. Detta kan återigen bero på brandväggar eller VPN-system. Det kan också vara ett potentiellt DNS-problem, där klienten inte kan lösa värdnamnet till rätt adress.

I sådana fall kan du behöva kontrollera brandväggar, VPN-inställningar eller DNS-konfiguration för att lösa problemet och möjliggöra en lyckad anslutning.

Om inte ovanstående fungerar så kan det vara så att servern installerades och konfigurerades med dess DNS-värdsnamn (inte IP-adress) och klienten inte kan kommunicera med det DNS-namnet kommer det inte att fungera. Om du behöver använda IP via VPN, måste pekarna i registret på servern ändras för att matcha detta.
Men idealiskt sett bör DNS fungera över VPN.

Dessa pekare på servern är följande:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Concurrent Systems, Inc.\DesignDataManager\DDMFileServer\DDMServer
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Concurrent Systems, Inc.\DesignDataManager\DDMServer\DBServer
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Concurrent Systems, Inc.\DesignDataManager\DDMServer\DDMServer
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Concurrent Systems, Inc.\DesignDataManager\DDMWebClient\DDMServer
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Concurrent Systems, Inc.\DesignDataManager\DDMWCFServer\DBServer

Försök ändra dessa till IP-adressen och starta om DDM-tjänsterna, och försök sedan klienten igen.

FTP- anslutning

Den vanligaste orsaken till misslyckade anslutningar är relaterat till FTP. Dessa kan återigen blockeras av brandväggar, antivirusprogram eller VPN-system som används. Du kommer att se ett liknande felmeddelande:

failed to retrieve DDM_system.ini from vault

Här finns en mycket beskrivande video om detta:

En bra testmetod är att öppna kommandotolken och försöka ansluta till servern genom att skriva "ftp DDMSERVER" och sedan logga in med någon av dessa uppgifter:

Alternativ ett:

Användarnamn: desmgr

Lösenord: Desmgrftp[123]

Alternativ två:

Användarnamn: desmgr

Lösenord: desmgr123

cmd ddm ftp

Om detta lyckas, då tillåts FTP-anslutningen. Men om det inte genererar en mapplista, så är FTP-anslutningen blockerad. Titta då på videon ovan som demonstrerar flera felsökningsalternativ.

>