Öppna fler kataloger i IRONCAD

Öppna fler kataloger i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-10-06

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-10-06

5 min read

Med den kompletta installationsfilen för IronCAD DCS som kommer från Solidmakarna, ingår ett flertal extra och mycket användbara kataloger, utöver de som öppnas som standard. Följ instruktionerna nedan för att ta del av dessa.

Klicka på knappen Open ovanför katalogfönstret:

open catalogs ironcad

Navigera till: C:\Program Files\IronCAD\*version*\AppData\en-us\Catalogs\Scene

Markera sedan den eller de katalogerna ([Ctrl] + vänster musknapp för att markera flera samtidigt) du vill läsa in och tryck sedan på Öppna.

catalogs multiple ironcad

Öppna upp fler kataloger även i 2D-ritningen

Detsamma som ovan gäller även 2D-ritningen.

Klicka på knappen Open ovanför katalogfönstret:

Navigera till: C:\Program Files\IronCAD\*version*\AppData\en-us\Catalogs\Drawing

Markera sedan den eller de katalogerna ([Ctrl] + vänster musknapp för att markera flera samtidigt) du vill läsa in och tryck sedan på Öppna.

Annotations-katalogen för 2D-ritningen

I mappen \Drawing finns exempelvis katalogen Annotations. De symboler som visas där kan man enkelt dra-och-släppa ut på ritningen, som kantlinjer på modeller i vyerna.

Det går också att dra tillbaks olika sorters ritningssymboler till en kataloge. Ta tag i en svets- eller form och lägessymbol och släpp i katalogen. Ikonen i katalogen matchar som standard ikonen för verktyget, men kan bytas ut mot egna hemsnickrade *.ico-filer om man vill.

Tanken med detta är att man ska kunna snabba upp arbetet med placering av dessa ritningssymboler. Mer utveckling inom området är på gång med bl.a. större ikoner.

>