Förädla en form med Surface Reshaping Properties

Förädla en form med Surface Reshaping Properties
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-03-08

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-03-08

5 min read

Anledningen att man i IRONCAD kallar vissa former (features) för IntelliShapes, beror på att man kan utöka eller förädla funktionen av t.ex. en "vanlig" extrudering till att även få med "integrerade" radier, släppvinklar och flera andra geometriska funktioner. Den är fortfarande en enskild feature, men den bär inom sig ytterligare features eller kanske snarare "tilläggs-egenskaper".

Detta var något som först utvecklades av HP för deras DOS-baserade CAD-system SolidDesigner under tidigt 90-tal och som några år senare följde med över till Windows-mjukvaran TriSpectives, som senare kom att bli IRONCAD.

Dessa smarta tilläggs-egenskaper hanteras via något som heter Surface Reshaping Properties och är relativt dolt under högerklicksmenyn på en extrudering eller svept form. Det finns därför säkert en hel del användare som inte alls känner till att man lätt kan nå dessa.

Längst ned i högerklicksmenyn på en extruderad eller svept form.

Fördelar och nackdelar?

Ett användningsområde där det passar särskilt bra är t.ex. gjut- eller plastformer, där varje enskild part ofta byggs upp av en större mängd features. Genom att försöka hålla ned antalet features under en part i historieträdet så effektiviserar man (iaf i teorin) hur snabbt parten uppdateras vid geometriska förändringar. Särskilt radier och släppvinklar kan med fördel läggas till en extuderad form.

Nackdelen kan dock vara att man inte själv är den som först använt sig av dessa tilläggs-egenskaper och därför inte kan förstå hur sjutton en viss yta med släppvinkel eller en rundad ände kan finnas på geometrin, som inte syns att finna i historieträdet!

Cap

En rundad yta läggs i slutet av en extrude eller sweep shape. Sätt den höjd som den rundade formen (cap) skall sträcka sig.

Taper

Även kallad släppningsvinkel. Välj orientering och lutningsvinkel så skapar IRONCAD en lutande yta kring en extruderad form eller i ändarna av en svept form, baserat på den valda orienteringen.

Match

Denna inställning gör att en extruderad form stannar när den når fram till en annan yta (OBS! enbart inom samma part). Detta är perfekt för att förhindra att geometriska ytor går igenom och förbi varandra. Du kan också få motsatta ändar att matcha varandra, så att dina extruderade ytor perfekt matchar varandra på båda sidor av en part.

Det finns även några färdiga former i katalogen Starter, gruppen IntelliShapes, där man kan testa hur effekten av dessa funktioner fungerar och testa att ändra på dem, för att se vad som händer innan man själv lägger till funktioner på egna extruderade former. Förutom Surface Reshaping Properties används även funktionerna Shell (skalform) och Bevel (radie eller fas) på vissa av dessa former.

Gruppen IntelliShapes i katalogen Starter.

>