Generella inställningar (Options)

Generella inställningar (Options)
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-03-09

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-03-09

5 min read

Det finns en mängd inställningar i IRONCAD som styrs via IRONCAD Options. På denna sida går vi igenom de vanligaste inställningar som vi rekommenderar att man tittar över. Vi gör de flesta av dessa inställningar via installationen av vår Svenska Standardanpassning. Men du kan självklart via denna guide anpassa och justera så att det passar just dig!

IRONCAD Options

IRONCAD Options hittar du snabbast via den här ikonen i Quick Access Toolbar i överkanten av programmet.

options ironcad

Via knapparna Load och Export längst ned till vänster i Options-fönstret kan man Spara och Öppna inställningarna man gjort. På så vis kan man enkelt återställa eller lägga in inställningarna på en annan dator.

load export options

Via Search Options knappen så kan du söka ibland alla inställningar under Options.

search options ironcad

General

general options ironcad

A

general A

Show Welcome dialog on startup

Visa välkomstdialogen (för att skapa nya eller öppna befintliga filer) vid uppstart.

Show Welcome dialog when no documents open

Visa välkomstdialogen när man stänger ned alla öppna filer.

Number of recent files want to show

Ställ in hur många av de senaste filerna du jobbat med som ska visas i listan i välkomstdialogen samt i program-menyn.

B

General B

Show warning of file link reference changed due to SaveAs

En varning visas när man sparar om en 3D-fil till ett nytt namn och den är länkad uppåt till något som använder den, t.ex. en huvudsammanställning eller en 2D-ritning. Den filen ("ovanför") kommer då att använda sig av den nya filen som du sparat. OBS! Detta gäller enbart om huvudsammanställning eller 2D-ritning är öppen samtidigt, så att länken mellan filerna är aktiv. I annat fall ändras inte länken. Så se till att stänga alla länkade filer innan du sparar en kopia av en delsammanställning eller part, om du inte vill länka om dem till en ny fil samtidigt.

Show warning when linked shape names are inconsistent

En varningsruta kommer upp när filen öppnas om någon internt eller externt länkad smst eller part har olika namn i trädet, trots att de är inställda att använda samma namn. Det kan t.ex. bero på att man jobbat med en externt länkad part och senare öppnar smst där den och fler länkar av den ingår. Det vanliga är att använda Use the linked "User Name" for this instance. Det andra alternativet Keep the current "User Name" and set the properties to "Only this part" innebär att man kommer att kunna använda ett unikt namn på länkade smst och parter.

OBS! Se till att inte spara denna inställning om varningen kommer när du öppnar en fil, då det blir en permanent inställning som måste ändras här i efterhand.

C

general C options

Precision displayed in dialogs

Antalet decimaler i dialogrutor; minska ev. till 2 eller 1. I dialogrutor kan man dock med fördel se fler decimaler än direkt i grafiken (nedan).

decimals ironcad

Dimension precision

Antalet decimaler direkt i 3D-grafiken; minska gärna till 2 eller 1 beroende på hur pass många decimaler du vill se.

OBS! Tänk på att antalet decimaler som visas i dialogrutor kan vara avrundade. IRONCAD använder Parasolid och ACIS solidkärnor, vilka båda är baserade på 10−6 meter (vilket är 0,001 mm). Man ser inte alla decimaler hela tiden, men de finns där. Vad man sedan fysiskt "i verkligheten" kan tillverka, beroende på tillverkningsmetod, påverkar hur noga man behöver visa måtten i ett ritningsunderlag. Men alla mått är alltid baserade på 10−6 meter.

D

dimensions font size ironcad

Dimension Font Size

Kontrollerar storleken på mått och annan text i 3D-scenen; öka gärna från 15 till 20 eller 22 (ser olika bra ut beroende på din skärmupplösning).

Number of undo steps

Antalet ångra-steg; 20 är numera standard och mycket mer behöver man inte ställa in egentligen. Arbete i Sketchen (tvärsnittet) är oftast där man använder flera ångra-steg oftast. Annars kan man lätt justera ändringar som blev fel med Triball eller handtag direkt, istället för att ångra.

E

save reminder ironcad

Enable file save reminder

Med denna inställning aktiverad får man en påminnelse om att spara filen med X antal minuters intervall, vilket man sätter numeriskt i rutan bredvid.

Track open file modified by others

Om man är flera som jobbar med gemensamma filer (externa länkar) och gör ändringar kan man få ett meddelande om att en viss ingående fil har ändrats av någon annan. Filen måsta då manuellt stängas och öppnas för att läsa in dessa ändringar. Ställ in önskat kontroll-intervall i sekunder.

F

general ironcad

Enable camera Look At during editing

Med inställningen aktiv får man en automatisk rotation av kameraläget mot rutnätet när man redigerar tvärsnittet (Sketch). Stäng av om du inte önskar en automatisk kamerarotation när du väljer Edit Cross-section. Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

Enable camera Parallel during editing

Med inställningen aktiv stängs kamerans perspektivfunktion av när man redigerar tvärsnittet (Sketch), vilket rekommenderas. Inställningen under återställer kamerainställningarna när man är klar i tvärsnittet.

Parts

parts option ironcad

A

default kernel ironcad

Default kernel type for new parts

Grundinställningar vid installationen är Parasolid, vilken är den vanligaste solidkärnan inom 3D CAD och 3D CAM. Jobbar du mycket mot t.ex. AutoDesk Inventor kan det fungera bättre att byta denna grundinställning i IRONCAD till ACIS när man skickar och tar emot filer i t.ex. STEP-format. Däremot använder de flesta andra 3D CAD- och 3D CAM-systemen Parasolid som sin solidkärna.

TIPS! För att snabbt se effekten av att byta solidkärna på en befintlig Part: ”Ctrl + K”.

B

Regenerate automatically

Part Regeneration

Kontrollerar hur omberäkningen av parter sker. Det vanliga är det automatiska Regenerate the part automatically. Men har man mer komplexa modeller med många features kan man med fördel ändra denna inställning till Wait to regenerate until the part is deselected. Det innebär att modellen inte beräknas om förrän man avmarkerar den, hur många ändringar man än gjort i olika delar av modellen. Detta göra att man inte bara upplever programmet som snabbare, det går också smidigare att jobba med komplexa modeller.

C

surface smoothness

Surface Smoothness

Styr kantjämnheten på nya parter som skapas. Standard är 30 och bör generellt hållas på detta värde. Värdet kan dock ställas upp (t.ex. till 64) om man i grafiken upplever kanter på parter som hackiga. Tänk dock på att högre kantjämnhet påverkar filstorlek, regenereringstider och även 2D-ritningen kan uppdatera långsammare vid för hög kantjämnhet på parterna. Det påverkar INTE precisionen vid export till t.ex. STEP eller Parasolid. Detta är endast en representationsinställning som påverkar IRONCAD och hur den hanterar cirklar etc. Vid export till 3D-skrivare styr man dock detta värde och vid STL-export visas inställningarna i själva export-rutan.

Helix Smoothness

Motsvarande inställning för s.k. "helix"-former - alltså skruvar eller fjädrar. Kan med fördel ställas ned till 10 som standard‍‍

D

Default Intellishape Reordering Setting

En patenterad IronCAD-teknik som innebär att features (Intellishapes) som parter består av automatiskt kan ändra turordning för att få effekt. Kan stängas av, välj då Disable Part Reordering. Nackdelen med att stänga av funktionen är att regenereringstiderna på enskilda parter blir längre, eftersom den läser in hela trädet och inte enbart de features som påverkas av ändringen.

E

Ghost ironcad

Ghost Part/Assembly

Aktivera gärna möjligheten att snappa och släppa modeller från kataloger mot "Ghost"-objekt, är avstängd som standard men smidigare om den är aktiverad.

F

part name ironcad

Choose tree item display type

Styr vad ska visas som namnbeteckning på sammanställning och parter i historieträdet. Part Name (även kallad User Name) är default men många börjar nu kombinera t.ex. Part Number och Description för att direkt kunna se var och vad man fyllt i och var man inte gjort det.

When saving, construct the filename from

Styr vad programmet automatiskt ska föreslå som filnamn när man sparar en ny fil. Standard är namnet på första modellen i trädet, Part Name (även kallad User Name). Även här börjar många ändra så att man automatiskt får filnamnet justerat till det aktuella numret (Part Number) och beskrivning (Description) som används på det som ligger först i historieträdet (när man sparar filen) eller på det som är markerat när man sparar ut en extern länk eller kopia.

Assembly

assembly options ironcad

A

keep assembly ironcad

Keep Part/Assembly order when creating assembly or copying them

Stäng av alternativet eftersom det fungerar bättre att ordningen styrs av hur man markerat objekten, inte vilken ordning de hade i trädet innan man markerade dem. Har man jobbat många år med IRONCAD kan denna inställning aktiverad kännas ovan till en början.

B

assembly options ironcad

When dropped on pattern or linked feature

Kontrollerar om man automatiskt ska få länkade kopior av det man släpper från en katalog på alla likadana former som den man släpper på. T.ex. om man släpper en skruv på ett länkat hål, då kan alla länkade hål få länkade skruvar positionerade.

C

assembly options ironcad

Large Assembly Mode

Rekommenderas att man stänger av eftersom funktionen stänger av alla möjligheter att ändra i modellerna. Med vår svenska standardanpassning har vi stängt av denna inställning och samtidigt justerat upp till 5000 part (mellanstor sammanställning). Inställningen ger bättre prestanda, men man stryper också möjligheterna att ändra i filen, ungefär som om man jobbar i en 3D Viewer.

Interaction

interaction options

A

options ironcad

Use snap as default handle behavior (without Shift key)

Handlar om att använda [Shift]-knappen  eller inte, när man snappar mot annan geometri. Med alternativet aktiverat innebär det att man använder [Shift]-knappen för att undvika att snappa mot annan geometri, vilket för många känns bakvänt.

Maintain geometry of adjacent curves when dragging profile curve

När du drar med Shape- (Profil) handtagen så kan man styra hur anslutande linjer som ligger annat än 90-graders vinkel ska hanteras. Standardinställning (aktiv) minskar längden på linjen du drar i, förlänger och bibehåller vinkeln (se höger linje) på de två anslutande linjerna:

adjacent ironcad

Avstängd, bibehåller längden på linjen som dras, det tvingar anslutande linjer att förlängas men även ev. att ändra vinkeln(se linjen till höger):

options ironcad

Show edit toggle icon upon selection

Styr visningen av den vita knappen som växlar handtagstyp mellan antingen röda runda Sizebox-handtag eller röda kantiga Shape-handtag. Tänk på att [TAB]-knappen på tangentbordet har samma funktion!

Automatically switch to next sizebox handle value after enter

Betyder att man automatiskt hoppar till nästa handtag när man trycker [Enter]. De flesta håller denna funktion avstängd.

Disable Symmetrical Handle Toggle

Betyder att man stänger av knappen Symmetrical Handle Toggle som visas innanför handtagen och som låser dem symmetriskt över tid. Tips! Högerdra i Sizebox- handtaget för symmetri.

Disable Symmetrical... aktiverad:

symmetrical handles ironcad

Disable Symmetrical... avstängd:

symmetrica

Enable Dynamic Sizebox Dimension Display

Måttrutan (Sizebox Dimension) hänger fast vid muspekaren, istället för mitt i mellan handtagen. Denna har vi låtit vara aktiv, då många efterfrågat just en sådan funktion.

Enable Dymanic Sizebox… aktiverad:

enable dynamic sizebox dimension display

Enable Dynamic Sizebox… avstängd:

enable dynamic dimension display

B

options ironcad

Automatically add position dimension on dropping feature

Lägger automatiskt ett eller två SmartDimension-mått från närmaste kant(er), när man släpper features från en katalog. Samma princip som för hål på Sheet Metal-parter.

C

default location type ironcad

Default location type

Standardinställning för placering av 2D Shape. Välj Point i dropdown-menyn, vilket innebär att man med ett enkelt klick direkt placerar ut ritplanet och sedan kan finjustera positionen med Triball. Ställ också in Continue som standard för hur kameran ska justeras när man zoomat in så nära så att gridnätet inte får plats på skärmen. Med Continue ändras inte kamerans position eller zoomning utan ligger kvar med delar av gridnätet utanför det synliga området på skärmen.

D

triball options

Enable master shape positioning

Innebär att man kan tända TriBall på grundformen i ett TriBall-mönster. Det brukar vara inaktivt som standard men är helt ok att aktivera.

Reset TriBall to copy

Innebär att TriBall automatiskt flyttas till kopian och kan också kontrolleras i själva rutan för kopiera/länka.

reset triball to copy

Show TriBall Activator Icon

Styr om man vill se den blå TriBall-ikonen som visas vid ankarpunkten för varje valt objekt i 3D-scenen. Ikonen går även att högerklicka på för att tillfälligt dölja, t.ex. om den är i vägen för de runda röda Sizebox-handtagen eller måttet.

triball activator

Default Focus for Copy/Link Dialog

Styr om man vill att Antal eller Distans/Vinkel ska markeras först. Det är många som vill ha Distans/Vinkel, eftersom man lätt kan skriva ett stort antal, säg 1000 st, istället för en distans av 1000 mm.

repeated copy options

E

options ironcad

Intellishape from 2D Shape

Vad ska hända när en 2D Shape läses in som en feature i en part. Ska den försvinna (Consume), kopieras (Copy) eller länkas (Link).

F

options f

Auto select dropped object

Bibehåller markeringen på objektet som släpps ut från en katalog.

Drop assembly/part into selected assembly

Objektet som släpps i 3D-scenen kommer automatiskt att bli en del av den smst som är markerad.

Show design variation dialog when dropped object

Visar dialogrutan för Design Variations (parameterstyrda modeller skapade i IRONCAD).

Show dialog when dropping text property catalog items

Inställningen gäller kryssrutan som visas när man drar ut en text property från en katalog.

property ironcad

Show resize shape dialog

Visar dialogrutan för Resize Shape. Detta innebär fall den nya parten skalas om så att den passar kamerans vy.

resize ironcad

Mouse

options mouse ironcad

A

name tooltip ironcad

Show part name tooltip

Visa eller inte visa den vita etiketten som kommer fram vid musplien när man klickar på objekt i 3D-scenen.

tooltip ironcad

Orbit about cursor location

Innebär att man roterar kring ett objekt om muspilen ligger ovanpå det objektet. Annars är det kring skärmens mittpunkt.

B

finish options ironcad

Finish command and dialog when click middle mouse button

Innebär att man kan verkställa feature kommandon med en enkelt klick med scrollhjulet.

C

zoom to cursor location

Zoom to cursor location

Innebär att man zoomar in mot muspilens position på skärmen. Stäng av den och man zoomar rakt in/rakt ut istället.

Reverse zoom direction

Innebär att man vänder zoomningen baserad på scrullhjulet, istället för zoom in blir det zoom ut när man rullar hjulet i ena riktningen.

D

mouse gesture

Mouse Gesture

Ger möjligheten att starta och verkställa kommandon via musgester (målas som orangea linjer i grafiken) när man håller ned BÅDE vänster och höger musknapp samtidigt. Här kan man stänga av den funktionen om man råkar komma åt av misstag eller inte vill använda den alls. Samt även tiden för fördröjningen (time for simultaneous left-and-right press) innan musgesten aktiveras samt information (popup mouse gesture list) om vilka musgester som finns tillgängliga.

mouse gesture

Directories

directories ironcad options

A

directory locations ironcad

Working directory

Är den mapp som föreslås när man sparar och öppnar filer direkt när programmet startats. Har man börjat jobbat med filer i ett speciellt projekt är det den mappen som öppnas när man väljer att öppna filer. Har man sparat filer i en annan mapp är det alltid den mappen i vilken man sparade till senast som visas.

Template directory

Sökvägen till 3D-, 2D, BOM-mallar i IRONCAD. Denna sökväg kan med fördel läggas på en gemensam filserver om man är flera som jobbar i IRONCAD och använder gemensamma 2D-ritningsmallar.

Tips! Eller lägg mallar i Delade dokument för att inte hindras av inställningar gällande IT / rättighetsbegränsningar.

Standard sökvägen för mallar (från 2020 PU1 SP1):

C:\Users\*DIN ANVÄNDARE*\AppData\Roaming\IronCAD\IRONCAD\*22.0 OCH FRAMÅT*\en-us\Template

Tidigare versioner låg mallarna här:

C:\Program Files\IronCAD\*2020 OCH BAKÅT*\AppData\en-us\Template

Sheet Metal

sheet metal options ironcad

A

sheet metal general ironcad

Display Sheet Metal feature shape handle as default

Kontrollerar om man ska använda de röda runda Sizebox-handtagen (vid Av) eller de röda fyrkantiga Shapehandtagen (vid På) som standard. Skillnaden är att man antingen sträcker på (skalar om) alla linjer samtidigt (Sizebox) eller jobbar med dem enskilt (Shape).

Display Sheet Metal unfolded direction arrow

Välj om man skall få en pil som visar i vilken riktning som plåten breds ut.

sheet metal ironcad

Set new unfolded Sheet Metal part as “Included in BOM”

Kontrollerar om även den utbredda plåten automatiskt ska använda inställningen Include in BOM och alltså visas i stycklistan i 2D-ritningen. Detta i kombination med den nedersta inställningen för att kopiera över Part Properties till den utbredda plåten hör nog ihop i de allra flesta fall, antingen är båda aktiva eller båda avstängda.

Part Properties for flat are copied from folder part

Kontrollerar om egenskaper (Part Properties) från den bockade plåten ska kopieras över till den utbredda plåten när den skapas (vid utbredning).

Set Keep Unfold Supressed State for new unfolded Sheet Metal part

När man breder ut en plåt kan man i efterhand välja att vissa andra objekt ska synas (ej suppress) manuellt per objekt. När man sedan breder ut igen så har IRONCAD "glömt" vilka parter som inte var suppressade. Men med den här inställningen kan man få en utbredning att komma ihåg vad som inte är suppressat. Inställningen gör att man slipper välja det varje gång man breder ut.

keep sheet metal ironcad

Display stock selection dialog on dropping stock

Visar plåttabellen när en ny plåt (Stock) släpps in i scenen.

dropped stock

Update properties after changing stock

Use Stock name as Material

Namnet på plåten läggs in som ett material under material egenskaperna (Material properties).

sheet metal ironcad

Use Stock Name as Description and Code as Material

Namnet på plåten läggs in på Description (under Part Properties) och materialkoden under material egenskaperna (Material properties).

B

options ironcad

Auto-Maintain bend alignment for newly created bend

Denna inställning kontrollerar hur First Bend Stock ska hanteras när bockvinkeln ändras. Det liknar inställningarna för Second Bend Stock.

Med inställningen avstängd (rekommenderas inte) kommer längdvärdet för First Bend Stock ändras när vinkeln ändras, för att bibehålla den totala mängden material (även fast vinkeln ändras). Det innebär att det läggs till material mellan bocken och anslutande stock när man ändrar vinkeln på bocken. Om man istället aktiverar inställningen blir det mer förutsägbart på så vis att inget extra material läggs till mellan bocken och nästa stock när man ändrar vinkeln på bocken. Oftast vill man ha First Bend Stock Length satt till 0 mm, precis som med Second Bend Stock Length. Det innebär att bocken sitter dikt an kanten man släppt den mot och inget extra material klämmer sig in mellan.

Bend line angle in drawing measured down from 180 degrees

Vissa bockningsmaskiner räknar ner från 180° istället för upp från 0°. Med denna inställning uppdateras bockningsinformationen som överförs till 2D-ritningen motsvarande. Till exempel blir 45° istället 135°.

Align bend end on Drop for In our Out Bend

Nyhet i v2020 ändarna på In Bend och Out Bend automatiskt "skevar in sig", så man slipper dra i Shape-handtagen (eller via siffror under Bend Properties, Corner Reliefs) för att ändra från plan ände till en "mjuk övergång" vid ändarna:

Funktionen satt som Aktiv, se hur ändarna inte är "plana"(standardinställning från 2020):

sheet metal

Avstängd (som det var före v2020), tydligast på höger ände (Left enligt reliefs):

reliefs ironcad

C

sheet metal ironcad

Bend Reliefs

Kontrollerar standardform och -mått för friklippen i änden av bockar, som även nås individuellt via de röda fyrkantiga Reliefhandtagen på en bock.

reliefs ironcad

D

sheet metal ironcad

Second Bend Stock Length

I var ände av en bock finns en möjlighet att förlänga den rakt ut från bockens ände, vi kallar den här för ”bockens längdtillägg”. Det längdtillägg som finns på motsatt sida den kant bocken är fäst mot kallas för Second Bend Stock. Det finns fyra olika alternativ för hur detta längdtillägg ska beräknas när bockvinkeln ändras; Flange, Tangent, Inner Sharp samt Outer Sharp. Det finns också tre alternativ under Update Behavior som styr på vilket sätt, eller om detta längdtillägg överhuvudtaget ska ändras, när bockvinkeln förändras; Default, Maintain unfolded length when changing angle samt Maintain specified length.

E

sheet metal ironcad

Create punch and forming constraints

Lägger automatiskt in 2 mått mot de närmaste kanterna man släppte hålet/punchfomen, gäller enbart former från katalogen SheetMtl.

Display constraint dialog after drop of punch and forming shapes

Visar en dialogruta där man kan skriva mått och välja att låsa formen mot plåtens kanter. Dessa inställningar kommer man åt när som helst via måttens högerklicksmenyer.

Auto-Constraint bends

Skapar automatiskt låsning (constraint) för varje bock mot den kant bocken släpps. När kanter flyttas följer bocken med, men den förlängs (formändras) aldrig.

Auto-Associate to attached entity

Istället för att skapa en contraint-egenskap associeras varje ny feature, som skapas när de släpps från katalogen SheetMtl på en plåtkant, mot kanten. Fördelen med denna inställning är att bockar och plåtdelar automatiskt förlängs när kanten de sitter på förlängs. Detta sparar mycket tid!

Se mer här: https://www.youtube.com/watch?v=GlyWx6Kl_SE&feature=youtu.be

F

advanced options

Advanced Options

advanced sheet metal options

Via knappen Advanced Options... styr man inställningarna för hur stor en ny plåt (Stock) ska vara när den släpps i 3D-scenen. Samt standardinställingen för Bend corner treatment vilket styr hur stor glipan mellan delarna i plåten ska bli som standard, t.ex. när man använder alternativet Snap to point for corner på ett Relief-handtag.

New part size – kontrollerar standardstorleken för nya plåtar som skapas genom att släppas från katalogen in i scenen.

Bend allowance – kontrollerar om det är plåttabellen, per individuell plåt, eller standarden DIN 6935, generellt för alla plåtar, som ska användas för att beräkna kompensering för kallbockade plåtar i IRONCAD.

Punch Positioning Mode – kontrollerar hur en Punch/Tooling-feature (blåa och gröna ikoner i katalogen) ska positioneras när de släpps så att de påverkas av en bock. Aktiv = I relation med den utbredda plåten (rekommenderas). Av = Direkt positionerad på bocken (ej i planet), mest troligt utan att visa något mått från en kant, vilket gör det svårare att ompositionera (inte rekommenderat).

Bend corner treatment – kontrollerar grundinställningen för den glipa som uppstår när man använder snapfunktionen Snap to Point for Corner på ett Shape-handtag.

Sheet Metal - Stock

sheet metal stock

Här kan du i en lista välja vilken standardtjocklek som din plåt ska ha. Den plåttyp som markeras i listan används när du drar ut en ny plåt (Stock) i 3D-scenen. Aktiv plåttyp visas i överkant. Under listan finns två inställningar till sökvägar till filen som listar alla plåttjocklekar och plåtverktyg, t.ex. till en nätverkssökväg till en fil som flera användare kan dela på.

OBS! Har du laddat ned någon av de två inställningsfilerna längst upp måste du kontrollera sökvägarna till plåttabellerna.

Rendering

rendering options

A

Full Multi-Threading (needed for Point Cloud)

Full Multi-Threading (needed for Point Cloud)

Jobbar man med punktmoln är denna inställning viktig att aktivera. För vissa Add-in funktioner såsom DDM är det viktigt att INTE ha denna funktion aktiv.

B

render options ironcad

Driver type (Grafikmotor)

IRONCAD erbjuder olika alternativ som kan passa olika bra till olika grafikkort. Vid grafikproblem testa att ändra grafikmotor från OpenGL till DirectX. Det kan göra stor skillnad för grafikkort med sämre prestanda.

(OBS! Stäng alla öppna dokument först).

Display List

Segment sägs fungera bäst generellt, men det är datorberoende och man ska därför testa de tre alternativen, Auto, Segment eller Geometry.

Performance

performance options ironcad

A

rendering ironcad

Compute mass for part and assembly automatically

Denna inställning påverkar regenerering för att beräkna massan (vikten) på parter och sammanställningar. Rekommenderas avstängd för att spara prestanda.

Auto preview when edit feature

Med denna aktiv visas en förhandsgranksning dirket när man redigerar en feature. T.ex. en Blend. För att spara prestanda rekommenderas denna avstängd.

Do model check after feature command

Kör en kontroll av den feature som skapats. Rekommenderas avstängd för att spara prestanda.

Load the exact surface description (brep) when open file

För att spara prestanda och framförallt tid, när man öppnar filer, läses inte all information in direkt när filen öppnas. Detta ger en grå kantlinjefärg på parter som inte är helt inlästa. Så fort man markerar en feature regenereras hela parten och får därefter en cyanblå kantlinjefärg.

B

options ironcad

Use Cached Graphical Display Data

Denna inställning ska snabba upp tiden det tar att öppna filer. Man kan dock stänga av funktionen om man har grafiska problem, då filens sparade grafikdata (cache) automatiskt nollställs direkt när filen öppnats.

Use Visual Load when Opening Files

Använden en funktion som öppnar den grafiska delen av en ICS-fil på bråkdelen av tiden som hela filen behöver för att öppnas. Under tiden kan inte andra verktyg än kameran (zooma och rotera) användas.

Hide small parts automatically

Parter mindre än en viss storlek i pixlar ignoreras av grafikkortet och ritas därför inte ut på skärmen, t.ex. när man zoomar ut eller panorerar. Detta är mer framträdande för grafikkort med sämre prestanda.

Hide edge during rotation when FPS is low

Svarta kantlinjer ritas inte ut på skärmen under tiden parten/sammanställningen roteras när "frames per sekund" (grafikkortets uppdateringsfrekvens) når under ett visst värde.

Use low quality transparenct effects when FPS is low

För grafikkort med sämre prestanda kan transparenta objekt se väldigt "pixliga" ut. Stäng av detta om du upplever att transparenta modeller ritas med sämre grafik.

Turn off bold edge display when FPS is low

Svarta kantlinjer ritas inte ut på skärmen när "frames per sekund" (grafikkortets uppdateringsfrekvens) når under ett visst värde.

AutoCAD Import

autocad import

Här kontrolleras grundinställningar för DWG- och DXF-import till ICD-ritningen och till 3D-scenens tvärsnitt (Sketch). Det är inga särskilda inställningar som behöver justeras.

Technical Drawing

technical drawing ironcad

A

options ironcad drawing

Section View

Hatch accuracy based on part facetting

Med inställningen aktiv (rekommenderas) får man skarpare kanter på snittade objekt i 2D-ritningens snittvyer. Vyerna använder Precise Mode om även vyn med snittlinjen använder den inställningen.

BOM

New BOMs should use 3D scene's Default configuration

Med inställningen aktiv (rekommeneras) avbildar 2D-ritningens stycklista (BOM) direkt 3D-scenens standardkonfiguration. Med inställningen avstängd visas även suppressade objekt i stycklistan, men man kan också sätta ut pos-ballonger i vyer som inte avbildar samma konfiguration som stycklistan.

Sketch

Automatically merge sheet curves with coincident vertices

Bladlinjer (Sheet Curves) som hamnar i linje med varandra slås automatiskt ihop till en grupp. Rekommenderas avstängd.

B

drawing ironcad

Show drawing view out of sync dialog

Visar ett fönster med en fråga om man vill updatera vyerna i 2D-ritningen. Frågan kommer som en följd av att man ändrat den 3D-modell som avbildas, eller växlar mellan blad i 2D-ritningen som använder olika konfigurationer av den avbildade 3D-scenen (som då ändras).

views need update ironcad

Show drawing view of of sync indicators

Visar gråa ramar kring vyerna som behöver uppdateras. Kommer även fram på snittvyer om snittlinjen justeras.

techincal drawing ironcad

C

drawing options ironcad

Show warning dialog if target file exists

Vid DWG- och DXF-export kan man välja om man vill se en varning om man är på väg att skriva över en redan befintlig fil.

Display standard view creation dialog when creating new drawing

Startar automatiskt dialogrutan för att skapa vyer, när en ny 2D-ritning öppnas.

D

pdf options ironcad

Use JPEG compression for images

Med inställningen aktiv blir bilderna hårt komprimerade vid PDF-export vilket ger en mindre filstorlek men så klart också sämre kvalité på bilderna i PDF-filen. Stäng av för bättre kvalité i dina PDF-filer i exporterade PDF-filer.

Create PDF content at 100% view scale

Justerar automatiskt skalan vid PDF-export för att optimera kvalitén på färglagda vyer och inlagda bilder.

Embed Fonts in IronCAD Drawing integrated PDF for viewing of ICD (larger ICD file size when non-Trye Type fonts included)

Typsnittet sparas som en del av ICD-filen . Vi rekommenderar att ni har denna inställning inaktiverad då PDF-filernas filstorlek ökar när denna funktion är aktiv.

Embed fonts in exported PDF

Typsnittet läggs enbart in i PDF-filen, inte i ritningsfilen (*.icd). Detta sker vid export när 2D-ritningen är öppen i IRONCAD.

E

reattachment options ironcad

Reattachment options

Här hanteras grundinställningarna för mått som av någon anledning tappat sin koppling till en kant eller punkt, när ritningen uppdateras.

reattachment options ironcad

Properties list

properties list ironcad

Här kan man lägga in egna egenskaper som sedan kan läggas till på parter och sammanställningar, som i sin tur kan visas i t.ex. 2D-ritningens stycklista eller ritningshuvud.

Default Property Setting

property setting ironcad

Här kan man kontrollera standardvärden för nya parter och sammanställningar som skapas.

Color

color options ironcad

A

read-only ironcad

Read-only Catalog

Styr om man vill se en färgmarkering på katalogflikar (ICC-filer) som är skrivskyddade.

Show Tab Colors

Visar den färg som satts via Read-only Catalog Tab Color samt Read-only Catalog Tab-text Color i listan ovanför.

Show Lock Icon

Visar ett låst eller öppet hänglås på katalogflikarna, baserat på om ICC-filen är skrivskyddad eller ej.

B

color options ironcad

Set Color for

Under Color styrs grundfärgerna för många objekt i IRONCAD. T.ex Triballens färg aktiv och frisläppt, måttsättningstext eller nya parters standardfärger. Till exempel:

New ACIS Part

Styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder ACIS-kärnan som standard.

New Parasolid Part

Styr färgen för nya parter som skapas genom import eller som dras in från en katalog och som använder Parasolid-kärnan som standard.

Scene Background

Styr färgen för måttextens bakgrund, vilket vi rekommenderar vit istället för den grågrönaktiga standardfärgen, vilket ger bättre kontrast.

SmartDimensions and Constraints

Styr färg för måttsättningen i 3D-scenen, vilket är en ljusgrön färg som standard. Vi rekommenderar istället svart för bättre kontrast.

Triball

Färgen på Triballen när den är aktiv och tar med sig den/de objekt som samtidigt är markerade. En mörkare blå färg ger bättre kontraster och är enklare att se, speciellt när man frisläpper med mellanslag.

>