Hantering av externa länkar i IRONCAD

Hantering av externa länkar i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

Det här inlägget är tänkt att ge dig som användare bättre kunskap kring hanteringen av externa länkar i IRONCAD. Vi går igenom de flesta sammanhang där externa länkar används och berörs på olika vis.

Vad är en "extern länk"?

En externt länkad part eller delsammanställning är en specifik 3D-fil (.ics är det 3D-filformat som IRONCAD använder) som också ingår i en annan 3D-fil. Man kan likna det vid en genväg till en viss 3D-fil in i från en annan 3D-fil, som dessutom kan användas på flera ställen samtidigt. Om en 3D-modell är externt länkad ut från en huvudsammanställning är den egentligen inte ”inbakad” i sammanställningen, utan enbart en länk till den externa filens 3D-modell används. Det enda som är ”inbakat” i huvudsammanställningen är informationen om sökvägen till den andra filen, så att de förändringar som görs på 3D-modellen slår igenom i den externa filen och på alla andra ställen där den filen kan tänkas användas. Trots det syns och fungerar 3D-modellen i sig precis som vanligt i huvudsammanställningen.

En extern länk visas i historieträdet (Scene Browser) som en liten text-ikon med en sökväg, strax under part- eller sammanställningsikonen.

Externa länkar ironcad

Varför externa länkar?

IRONCAD behöver inte använda sig av externa länkar. Man kan ha en 3D-scen (alltså 1 fil) med tusentals parter och sammanställningar i. Fördelen med detta är att det blir avsevärt färre antal filer att hålla reda på, en enda helt enkelt. Nackdelen med en enda fil är att den kan bli väldigt stor i filstorlek och trög att arbeta med, något som man märker först kanske efter en längre tids arbete.

Hur blir en extern länk till?

Genom att allt eftersom markera och spara ut parter och sammanställningar till externa länkar – via funktionen Save As Part/Assembly - belastar man inte datorn och programmet på samma sätt. Istället för att sedan öppna upp x antal delar i en fil öppnas istället en "genväg" till de externa länkarna via en sökväg. Att hantera dessa enkla genvägar istället för 3D-modellerna direkt gör att filer öppnas och sparas fortare.

externa länkar ironcad

Det går också att länka in filer som redan är färdiga och som kanske används i andra maskiner eller projekt - då via funktionen Insert Part/Assembly.

externa länkar ironcad

OBS! Man ska helst inte använda sig av knappen Import när man ska länka in filer i IRONCAD's *.ics-format. Vid import finns inga alternativ för att länka eller inte länka det som importeras. Import ska istället användas för filer i alla andra CAD-format.

Att öppna och jobba med en huvudsammanställning, med ett stort antal parter och delsammanställningar som håller isär parterna, kan alltså underlättas genom att använda sig av externa länkar, jämfört med att ha bara en enda fil. Man behöver dock inte spara ut alla parter och delsammanställningar till egna filer. Oftast ligger skruvar, muttrar och andra enkla detaljer direkt i filen utan att vara externt länkade.

När använda sig av externa länkar?

Man kan, men behöver alltså inte använda sig av externa länkar. När och varför ska man då använda sig av det? Det finns olika anledningar och svar på den frågan. Ett exempel är att spara ut en extern länk på alla parter som ska tillverkas och inte köpas in (som då importeras). När man börjar bli färdig med en 3D-modell namnger man den, tilldelar egenskaper som nummer, beskrivning och material och sparar ut den till en egen fil.

Detta underlättar också när man sedan ska göra 2D-ritningen och kan använda sig av den fristående part-filen. Detsamma kan användas för svetsritningar på delsammanställningar eller monteringsritningar på delsammanställningar. Ett tips är att samla alla 2D-ritningar och 3D-filer i en och samma mapp. Då ser man också (via inställningen Detaljerad Lista i Utforskaren) när filerna senast är sparade och kan enkelt kontrollera att 2D-ritningen inte är äldre än den 3D-scen som avbildas, det innebär ju att ritningen troligen måste uppdateras.

Importerade filer som kommer från andra CAD-system kan med fördel importeras till en tom 3Dscen, sparas och sedan länkas in en huvudsammanställningen. Det sparar även det kraft när man sedan öppnar och sparar filen där den ingår.

Ångra sig och bryta en extern länk?

Rätt var det är kanske man kommer fram till att en viss part eller sammanställning inte längre ska vara länkad till en extern fil, kanske pga att man vill göra en speciell variant av originalet. Att bryta länken är väldigt enkelt, högerklicka på parten och välj där Unlink (External) och den instansen av parten som du härefter jobbar med kommer inte att påverka andra instanser av den i andra filer.

externa länkar ironcad

OBS! Om det är en sammanställning som du bryter länken på kan den fortfarande innehålla parter eller delsammanställningar som är externt länkade. Dessa bryts inte automatiskt bara för att länken på toppnivån brutits. Då behöver man kontrollera det med t.ex. verktyget Find References. Detta gäller också om man länkar in en sammanställning och väljer bort alternativet Insert as link. Alla ingående delar i sammanställningen är fortfarande externt länkade, även om detta alternativ väljs bort. Ska dessa brytas gör man det manuellt som ett steg 2 t.ex. med verktyget Find References.

externa länkar

När sedan någon ev. ändring är gjord kan man välja att återigen spara ut denna variant som en ny externt länkad fil, kanske med ett nytt namn och ritnings/artikelnummer, via funktionen Save As Part/Assembly.

externa länkar ironcad

När man jobbar med externa länkar av parter och sammanställningar i IRONCAD kan det ibland vara klurigt att veta hur man tar kopior av delar, utan att de ändringar som görs på de nya delarna påverkar originalfilerna. När man sparar ut en fil kan man välja att inte länka den, genom att stänga av alternativet Link to current scene. Det blir då enbart en kopia av parten som sparas ut, dock gäller detsamma som ovan, om det är en sammanställning som i sig innehåller externt länkade parter. Länken på dessa bryts ej automatiskt, utan man får kontrollera och bryta dessa manuellt som ett steg 2.

ironcad externa länkar

Det finns även andra sätt att skapa varianter av sammanställningar med externa länkar på. Detta förklarar vi mer kring senare, under avsnittet Saker att tänka på när man använder externa länkar.

Find References

Ett sätt att få en snabb överblick över mängden externa länkar som finns i en 3D-scen är att via IRONCAD-menyn, File starta verktyget Find References...

externa länkar ironcad

Där visas en lista över alla externt länkade objekt i denna 3D-scen. Man har också möjligheten att bryta länken för det man markerar via knappen Unlink nere till höger. Man kan välja att visa även de objekt som inte är externt länkad, och få ett komplett träd, genom att kryssa ur alternativet Show only external linked references.

Saker att tänka på när man använder externa länkar

Det finns ett antal saker man behöver tänka på när man gör kopior av eller bryter externa länkar. Här listar vi några av dem.

1) Att spara en kopia av en externt länkad fil

Om man öppnar och sparar en kopia (via Spara som) av en fil som ingår som en externt länkad delsmst eller part är det viktigt att filen som representerar nivån ovanför inte är öppen samtidigt som man sparar kopian. Filen "ovanför" kommer då nämligen att använda sig av den nya sökvägen till filen.

Stäng alla filer och öppna sedan enbart den fil som det ska sparas en kopia av. Spara till den nya mappen eller med det nya namnet. Huvudsammanställningen kommer nu inte att använda den nya filen utan fortfarande öppna den gamla, eftersom den inte själv var öppen och registrerade det när filen sparades om.

Detsamma gäller när man sparar om 3D-filer och dess 2D-ritning är öppen samtidigt. Då kommer 2D-ritningen automatiskt att länkas om till den nya 3D-filen. Är detta inte vad man önskar ska man se till att 2D-ritningen är stängd innan filen sparas om.

2) Alternativ vid Spara som på huvudsammanställning

Ska man skapa en kopia (via Spara som) av hela huvudsammanställningen (eller en delsammanställning) som i sin tur innehåller en mängd externa länkar kommer man att få flera alternativ att välja mellan.

copy all linked files ironcad

OBS! Inget av alternativen kommer att bryta länken till huvudsammanställningen, det är enbart olika sätt som länkarna ska hanteras på. Vill man göra en variant av en befintlig modell är det det första alternativet som rekommenderas, läs mer nedan.

Copy all linked files to the new assembly file directory

Kommer att ta kopior av alla ingående filer och placera dem i den nya mappen. Alla namn bibehålls som originalen. Detta är det rekommenderade alternativet när man vill skapa en ny variant på ett befintligt projekt, där alla delar ska utgå från en befintlig modell, men där ändringar på enskilda delar inte får slå igenom på originalet. Alltså ett sätt att skapa en revision eller en variant av en maskin i en ny mapp helt enkelt.

Copy only modified linked files to the new assembly file directory

Enbart modifierade (förändrade formmässigt) länkar kommer att tas kopior på till den nya mappen, de oförändrade kommer att bibehållas i originalmappen.

Save As all linked files to their current directory

En Spara som-dialog kommer upp för varje enskild fil och föreslås använda originalmappen. Man kan då ge dem ett nytt namn.

Save As only modified linked files to their current directory

En Spara som-dialog kommer upp enbart för de modifierade (förändrade formmässigt) objekten som är externt länkade och föreslås att sparas i originalmappen. Man kan då ge dem ett nytt namn.

Save As all linked files individually

En Spara som-dialog kommer upp för varje enskild extern länk och man kan välja placera dem i valfri mapp med valfritt namn.

Do not process linked files

Enbart huvudsammanställningen sparas om (ny mapp och/eller nytt namn), men alla externa länkar kommer att bibehållas och användas från originalmappen. Samma externa filer används då i två stycken olika huvudsammanställningar och ändringar av externa länkar i någon av dem slår igenom i dem båda.

OBS! Inga länkar kommer alltså att brytas med detta alternativ!

3) Bryta alla länkar

Om man sedan vill bryta alla länkar måste man göra det manuellt. Detta kommer så klart påverka filstorleken (den växer) och tiden det tar att öppna samt spara filen (den blir längre), då alla delar ligger kvar men inte längre är externt länkade. Det finns även alternativ för att spara om länkar med andra namn eller annan sökväg.

Det går dels att öppna verktyget Find References... (se mer under Ångra sig och bryta en extern länk?) och där markera alla rader och klicka på knappen Unlink.

Man kan också använda sig av tilläggsprogrammet IronPRO XT's verktyg External Link Manager. Se mer om det under IronPRO XT - External Link Manager.

4) Kataloger

Det finns även möjlighet att bibehålla externa länkar i kataloger. När en part eller sammanställning som är externt länkad dras och släpps i en katalog ställs frågan om länken till den externa filen ska bibehållas. Det är viktigt att komma ihåg att frågan enbart ställs när objekt släpps in i en katalog, aldrig ut från en katalog!

externa länkar kataloger ironcad

Svarar man Ja på frågan ser man därefter i namnet på objektet i katalogen att den är länkad till en extern fil (Linked to a file). Man kommer alltså alltid att få en länk till den externa filen när objektet släpps ut i 3D-scenen. För att bryta detta permanent måste man antingen öppna katalogobjektet (via högerklick på ikonen i katalogen) och däri bryta alla länkar eller i efterhand via högerklick på objekten som släppts i 3D-scenen.

Svarar man Nej blir det enbart en kopia som inte påverkar eller påverkas av den externa fil den från början var länkad med. Man kan inte länka ihop ett objekt i en katalog i efterhand. Istället kan man dra ut ett nytt objekt i katalogen och svara Ja när frågan dyker upp.

IronCAD Mechanical - External Link Manager

Tilläggsprogrammet IronCAD Mechanical (ICM) har i katalogen ICM Tools ett speciellt verktyg för hantering av externa länkar som heter External Link Manager. Med det kan man bl.a. bryta, länka om och öppna externa länkar.

I trädet som visas i fönstret listas enbart de just nu externt länkade filerna i denna 3D-scen. De knappar som finns i överkant lyser upp beroende på vad som är markerat i listan därunder.

ext link mgr ironcad

Unlink Selected

Knappen Unlink Selected Nodes lyser enbart upp om en eller flera parter/smst är markerade. Med den bryter man länken enbart på de markerade objekten direkt. Efter att man brutit alla länkar är det viktigt att man stänger verktyget och sparar scenen. Detta gäller oavsett vilken av  knapparna som använts i External Link Manager. Om filen stängs utan att sparas kommer länkarna att finnas kvar nästa gång filen öppnas, vilket också är väldigt bra om man bröt vissa utav länkarna av misstag!

unlink selected

Alternativet Unlink Children Parts kryssar man i när man bryter länken för en delsammanställning, om man vill att alla länkar för parterna därunder också ska brytas samtidigt.

Unlink All Elements

Detta alternativ bryter snabbt länkarna på alla objekt i hela 3D-scenen. Även här är det viktigt att stänga verktyget och spara scenen direkt efteråt.

Unlink all elements ironcad

Save to file

Med detta alternativ kan man spara om en externt länkad fil till en annan mapp eller med ett annat namn. Kom ihåg att spara 3D-scenen efter att du stänger verktyget, om du har sparat om den externa länken!

save to file ironcad

Change Linked File

Med detta alternativ kan man markera ett objekt och byta ut den mot en annan fil. Det som definierar var den nya filen hamnar är dessa ankarpunkt, vilken hamnar på samma position och orientering som det utbytta objektets ankarpunkt hade. Kom ihåg att spara 3D-scenen efter att du stänger verktyget, om du har bytt ut den externa länken!

Change Linked File ironcad

Open File in a new scene

Öppnar markerad part/sammanställning i dess egna fil.

Open file in new scene ironcad

Save File

Sparar markerad part/smst till dess egna fil. Detta alternativ är väldigt bra om man har problem med att någon extern länk är korrupt eller ligger bakom spara-problem i huvudsammanställningen. Genom att markera ena halvan av filerna i trädet och spara via denna knapp och sedan göra detsamma för den andra halvan, kan kan man eliminera felkällan bakom problemet att spara huvudsammanställningen.

save file ironcad

Fliken "Not Linked"

Under fliken Not Linked visas alla ej länkade parter och sammanställningar i 3D-scenen. Där finns även möjlighet att markera och spara som en extern länk. Kom ihåg att spara 3D-scenen efter att du stänger verktyget, om du sparat ut nya externa länkar!

not linked ironcad

>