Hur använder jag Trim-verktyget i IRONCAD?

Hur använder jag Trim-verktyget i IRONCAD?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-05-25

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-05-25

5 min read

Kommandot Trim används för att trimma (beskära) parter eller ytor med andra parter och ytor. Detta liknar en boolsk operation fast med många fler möjligheter samt att den skärande parten inte tas bort.

Med Trim-kommandot går det att nyttja parter, ytor, plan och 3D-kurvor. Verktyget klarar också av att automatiskt förlänga kurvan på ytan om kurvan inte skär igenom den beskurna ytan fullständigt. Med egenskapen Offset kan man sätta en tolerans (avstånd) mot andra ytor.

Det går även att trimma en part med hjälp av en annan part eller med en utvald uppsättning ytor. Det är användbart om man vill trimma ett ramverk där två balkar korsar varandra. (TIPS! Här kan man använda det smarta verktyget Trim Steels om balkarna är skapade genom tillägget i IC Mechanical).

Så här används Trim-kommandot

Förutom denna korta beskrivning av Trim-kommandot i IRONCAD rekommenderar vi att du också tittar på filmen ovan.

Starta kommandot Trim under fliken Feature.

trim feature ironcad

(1) Markera den part som du ska trimmas (Target Part), i detta fall den grön-markerade bottenplattan. (2) Markera den part som ska användas som trim-verktyg (Trimming Part), i vårt fall kugghjulet. (3) Verkställ genom att trycka på den gröna bocken.

trim feature IRONCAD 3d cad

Resultatet blir en negativ kopia av kugghjulet i vår bottenplatta. En stor fördel med detta kommando är att den trimmande parten (kugghjulet) inte tas bort när Trim-kommandot är klart, till skillnad från en boolsk operation, där parten istället omvandlas till en negativ feature (och därför "försvinner").

>