Hur byter jag standardmall för 3D-scenen?

Hur byter jag standardmall för 3D-scenen?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

Gå till knappen New... och välj Scene och OK.

ironcad meny

Markera 3D-mallen som ska vara standard och klicka på knappen
Set Selection as Default Template.

>