Hur lägger jag till egna värden i IC Mechanical?

Hur lägger jag till egna värden i IC Mechanical?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-05-04

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-05-04

5 min read

IronCAD Mechanical - Library Data Manager

En fråga som ibland kommer till oss på supporten är att man saknar vissa dimensioner på en standardkomponent som följer med tillägget IC Mechanical, exempelvis någon skruv eller balk. Tillägget IC Mechanical kommer med en basuppsättning av standardkomponenter och dimensionstabeller, men det är ändå möjligt för dig som användare att enkelt lägga till värden som du saknar.

Library Data Manager är ett gränssnitt till IC Mechanical som används för att kontrollera och ändra värden av dessa standardkomponenter (skruvar, muttrar, balkar etc). Detta går att starta inifrån IRONCAD eller som ett separat fönster via Windows Start-meny.

IC Mech Library Data Manager

För att få en ordentligt bra översikt över alla komponenter samtidigt så rekommenderar vi att du kör ikonen IPRO Library Data Manager via Windows Start-menyn. Men om du bara snabbt vill ändra några värde för en enskild komponent så är det smidigare att starta det från inifrån IRONCAD. Man klickar då på den vänstra eller högra knappen i botten av komponentens verktygsfönster, se bilden till höger.

Show Normative Data

Börja med att leta fram den standardkomponent som ska redigeras. Om det är en vanlig sexkantsskruv, se till att fliken Components är aktiv längst upp till vänster och klicka sedan på menyn Screw 1. Där finns de olika skruvarna som hanteras i tabellen Screw 1 och en vanlig sexkantsskruv är den första ikonen till vänster.

Under fliken Show Normative Data kan du hantera primära egenskaper för den komponent som du har valt i listan till vänster. Du kan antingen redigera en befintlig komponents för att ändra dess benämning eller vilken materialtabell just den modellen ska erbjuda. När man sedan skapar eller redigerar komponenten i 3D-scenen motsvarar varje rad en alternativ typ av komponent i dess dropdown-meny "Standard Name".

Det går även att skapa nya standardtabeller med dimensionsdata eller helt enkelt ta bort en datatabell som du inte använder.

IC Mech Normative
IPRO Library Data Manager via startmenyn.

I samma fönster finns det även en rad dedikerad till hur komponentens metadata i form av namn i trädet (PartName även kallat User Name), unika artikelnr (Part Number), beskrivning (Description) samt ev övrig data (Custom Properties, t.ex. leverantör, färg etc) ska skrivas. Där visas en lista över s.k. TAGS som representerar dessa värden.

Dessa värden kan sedan överföras till stycklistan (BOM).

Show Geometry Data

Fliken Show Geometry Data ger möjligheten att göra dimensionsförändringar på en vald komponent genom att modifiera värden i en befintlig rad eller placera in en ny rad i tabellen.

Geometry Data IC Mechanical
IPRO Library Data Manager via startmenyn.

Enkel demonstration - Steg för steg

Detta är en kort demonstration där vi ändrar en komponent genom att få tillgång till Library Data Manager inifrån IRONCAD.

(1) Här har vi plockat ut en skruv (Fasteners) i scenen från katalogen ICM Mech. (2) Längden 160 mm saknas. (3) Vi behöver lägga till den själv genom att trycka på knappen längst ned till vänster i verktygsfönstret, enligt nedanstående bild.

IC Mech

Datatabellen för M6S.din i standardbiblioteket ISO öppnas. Rulla ned i tabellen och leta reda på den rad som behöver justeras. I detta fall vill vi lägga till en ny rad, så vi markerar var vi vill ha den nya raden (den nya raden placeras alltid ovanför markerad rad) och trycker sedan på den gröna knappen med ett plustecken.

IC Mech

Vi fyller i de värden som krävs för den nya skruven. Avsluta genom att trycka på Spara-knappen i det övre hörnet.

IC Mech

Stäng sedan ned datatabellen och stäng även ned verktygsfönstret för skruven (IPROFastners).

IPRO Fastners

Dra sedan ut skruven på nytt - nu ser vi det nya värdet som vi har lagt till.

IC Mech

Svårare än så här är det inte.

Processen ovan är identisk för i stort sett samtliga standardkomponenter i tillägget IC Mechanical, utom för hål (Holes). Datatabellen för t.ex. gängade och/eller försänkta hål kommer du enbart åt via Windows Start-meny och Library Data Manager.

>