Importera DWG- / DXF-filer som referensgeometri i 3D-scenen

Importera DWG- / DXF-filer som referensgeometri i 3D-scenen
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-02-09

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-02-09

5 min read

Ibland behöver man importera DWG-/DXF-filer till sin 3D-scen i IRONCAD att använda som referens. Exempelvis om man vill skapa en virtuell representation av en fabrik eller anläggning i 3D och vill använda ett 2D-underlag som guide för att placera ut maskiner och annan utrustning. Tidigare arbetssätt har varit att importera sin DWG/DXF till ett 2D-sketchplan, men med den metoden kan det bli trögjobbat, speciellt om filen innehåller mycket data.

För att underlätta detta finns det en funktion kallad Import Reference 2D som gör det möjligt att snabbt och enkelt importera 2D-underlag som enbart ska användas som en referens. Dessa objekt kommer att synas i historieträdet, där även alla lager finns att välja bland, vilket gör det möjligt att enkelt visa eller dölja vissa delar när det behövs.

Tack vare detta kan man nu importera stora filer som tidigare kunde ta väldigt lång tid - på några få minuter eller mindre.

Så här använder du verktyget Import Reference 2D

Börja med att klicka på knappen Import Reference 2D från fliken Tools.

Tools IRONCAD 3D

Leta fram och öppna filen som ska importeras.

Import DWG DXF 3D IRONCAD

Först visas en översikt av 2D-ritningen som importeras och du har möjlighet att byta måttenhet, släcka lager, zooma m.m. När du är färdig klickar du på OK.

2D import reference DWG DXF 3D

Välj sedan från vilken "arbetsmiljö", Model Space eller Paper Space, som linjerna ska importeras från. Det vanligaste brukar vara Model, men ibland märker man det "bara blinkar till" och att inga linjer kom in - då får man göra om hela proceduren och välja Paper Space istället.

Verkställ med OK.

DWG DXF import

Tryck sedan OK för att bekräfta att importen har genomförts. Om det finns problem med filen visas detta i meddelandet.

Done importing 2D DWG

Nu har vi fått in vår relativt stora DWG/DXF-fil till 3D-scenen. I vårt exempel nedan tog importen mindre än 10 sekunder.

Import 2D DXF DWG IRONCAD 3D

I trädet (Scene Browser) kan vi välja att dölja eller visa vissa lager genom att högerklicka på ett lager.

Layer

En smidig funktion är att man kan dra och släppa geometri från en katalog och snappa till samtliga referenslinjer som importerats.

drag and drop ironcad

Det går även att projicera linjer från referensfilen till ett sketchplan. På befintliga modeller, gå ned till IntelliShape-nivå under Parten och högerklicka. Välj där Edit Cross Section. Man kan även lägga ut tomma sketcher och projicera över utvalda linjer till den.

Edit Cross Section IRONCAD

Använd verktyget Project i sketchen för att projicera av de linjer som du behöver.

>